Banner

Maatwerk, context en randvoorwaarden

Binnen de wettelijke kaders kan en mag er al veel. Wat werkt is afhankelijk van de lokale en regionale context. Hier vind je informatie die jou handvatten biedt om op schoolniveau, binnen het schoolbestuur of in het samenwerkingsverband en in samenwerking met gemeenten/jeugdhulpverlening o.a. het gesprek aan te gaan over de inrichting van maatwerkroutes waarmee het dekkend aanbod in de regio versterkt kan worden en/of kun je gebruiken als inspiratiebron voor maatwerkoplossingen voor een individuele casus.