Banner

Ondersteuningstoewijzing

Een van de taken van een samenwerkingsverband is het beoordelen van de toelaatbaarheid tot het speciaal (voortgezet) onderwijs, speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs, een tussenvoorziening (OPDC) en leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).

De scholen in het samenwerkingsverband maken samen afspraken over wanneer een leerling toelaatbaar is tot het speciaal (voortgezet) onderwijs, het speciaal basisonderwijs en het OPDC. Deze afspraken verschillen daarom per samenwerkingsverband. De criteria voor toelaatbaarheid voor het praktijkonderwijs en lwoo zijn vastgelegd in de wet. Voor lwoo kan een samenwerkingsverband afwijken van deze wettelijke criteria. Dit noemen we opting out. Voor het praktijkonderwijs kan dit niet.

icnMeer lezenSluit

Veelgestelde vragen