Banner

Op overeenstemming gericht overleg

Volgens de Jeugdwet en de Wet op het passend onderwijs zijn samenwerkingsverbanden passend onderwijs en gemeentebesturen verplicht tot zogenoemd ‘op overeenstemming gericht overleg’ (OOGO). In het OOGO wordt onder meer de samenwerking tussen het onderwijs en door gemeenten gefinancierde hulp afgestemd.

Er worden bijvoorbeeld afspraken gemaakt over de samenwerking tussen de wijkteams en zorgteams op scholen of over intensieve jeugdhulpprogramma’s bij bovenschoolse voorzieningen in het speciaal onderwijs. Naast afspraken op gemeentelijk niveau, worden in het OOGO ook afspraken gemaakt op regionaal niveau. Deze afspraken gaan vaak over het voortgezet en speciaal onderwijs, omdat leerlingen van deze scholen afkomstig zijn uit meerdere gemeenten en/of samenwerkingsverbanden. Ook het mbo moet deelnemen aan het OOGO.

icnMeer lezenSluit

Veelgestelde vragen