Banner

Bestuurlijke samenwerking & cultuur

Bestuurlijke samenwerking gaat in belangrijke mate over de cultuur, de kwaliteit van de samenwerking en het gesprek over de processen en de verdere ontwikkeling van passend onderwijs.

Structuurelementen helpen het samenwerkingsverband om goed te functioneren, maar de kwaliteit van de samenwerking is bepalend voor het succes van de uitvoering. Het gaat daarbij om de wijze waarop men elkaar verder helpt, hoe de samenwerkende partners werken aan de verdere ontwikkeling van passend onderwijs en hoe ze gezamenlijk invulling geven aan de bovenbestuurlijke opdracht.

icnMeer lezenSluit