Banner

Bedrijfsvoering en financieel management

In de bedrijfsvoering en het financieel management van samenwerkingsverbanden zijn er twee belangrijke aandachtsgebieden: de technische kant van de bedrijfsvoering en de verbinding tussen beleid en bedrijfsvoering.

  • Banner
    Netwerk kwaliteitszorg

    Het Steunpunt Passend Onderwijs, de Sectorraad Samenwerkingsverbanden VO en het Netwerk LPO organiseren voor leidinggevenden…

    Lees meer

Banner
Netwerkbijeenkomst | Kwaliteitszorg en bedrijfsvoering

Bekijk terugblik