Banner

Op 5 november vond vanuit Crowne Plaza het derde webinar plaats van de ontwikkelgroep (Preventie van) thuiszitten. Het webinar begon met een welkom en toelichting op het programma door Bea van Heukelom van het Steunpunt Passend Onderwijs. Peter Hulsen van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid nam het stokje over en keek terug op de opvallende zaken uit de twee voorafgaande webinars. Vincent Fafieanie van het NJIibelichtte in zijn presentatie de rol van financiën toe in de samenwerking onderwijs, jeugd en zorg. Op dit onderwerp werd ook ingezoomd tijdens de daarop volgende groepssessie onder leiding van Vincent en Peter. Hieronder staan de presentatie, interessante documenten en kan je het webinar in zijn geheel terugkijken.

Documenten