Banner

Op dinsdag 14 juni vond het eerste webinar Jeugdhulp in school van 2022 plaats. Tijdens het webinar ging Vincent Fafieanie van het NJi in op de actualiteit van lopende onderzoeken en experimenten rond de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Mariette Haasen was onze hoofdspreker. Zij is projectleider NRO-onderzoek Onderwijs & Jeugdhulp en lector Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg. Mariette lichtte o.a. haar onderzoek naar hoe leerlingen zich succesvol kunnen ontwikkelen door het aanbieden van een geïntegreerde preventieve aanpak door leraren en jeugdhulpverleners in de klas toe. Daarna zoomden we in subsessies verder in op de verschillende deelonderzoeken waarbij vertegenwoordigers vanuit de scholen aanwezig waren. Hieronder staat meer informatie en is het webinar terug te kijken.

Documenten

Webinar