Banner

Op 7 oktober 2020 vond het webinar plaats over de bovenschoolse voorzieningen: ‘Kwaliteitsontwikkeling en geleerde lessen in coronatijd’. Het webinar begon met een openingswoord van Vincent Fafieanie van het Nederlands Jeugdinstituut. Vervolgens gaf Janneke van Hardeveld van de Inspectie van het Onderwijs een presentatie over hoe de inspecteurs kijken naar de kwaliteitszorg binnen de OPDC’s. Wim van Starrenburg sloot het eerste deel af met een kijkje in de keuken van OPDC Rotterdam. Deel 2 werd gepresenteerd door Bea van Heukelom van het Steunpunt Passend Onderwijs en bestond uit diverse filmpjes over de thema’s samenwerking met leerplicht, noodopvang en afstandsonderwijs. In de daarop volgende gespreksgroepen vond onderlinge uitwisseling over en verdieping op deze thema’s plaats.

Hieronder vind je de presentatie, antwoorden op vragen die gesteld zijn tijdens het webinar, terugkoppeling uit de gespreksgroepjes en kan je de filmpjes en het webinar in zijn geheel terugkijken.

Documenten

Filmpjes

Samenwerken met leerplicht

Noodopvang: samenwerken van onderwijs en jeugdhulp

Afstandsonderwijs

Webinar