Banner

De vijfde en voorlopig laatste bijeenkomst van de leergemeenschap Jeugdhulp in school vond plaats op woensdag 8 december 2021. Evelien van den Broek (SPO) heette de deelnemers welkom en lichtte het programma toe. Tijdens deze vijfde bijeenkomst maakten we de balans op, maar koppelden dit ook aan de actualiteit en onderzoek. Vanuit het NJi deelde Vincent Fafieanie informatie over het ‘Onderzoek naar onderwijs-zorgarrangementen en hun financieringswijzen’ vanuit het programma Met Andere Ogen.
Daarna volgde een presentatie over interprofessioneel samenwerken en de rol van de pedagogisch professional. Hoe ziet die samenwerking eruit in de praktijk? En wat levert dit de verschillende partijen op? Iris van Tellingen en Emma Nitert van Hogeschool KPZ vertelden ons hier alles over tijdens hun presentatie.

In het tweede gedeelte blikten we terug op de vijf bijeenkomsten van de leergemeenschap in 2021; we stelden via de mentimeter de vraag: Op welke manier kunnen we een vervolg geven aan deze bijeenkomsten. Wat pakken we op in 2022 als het gaat om de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp? Na de presentaties konden de deelnemers doorpraten over de presentatie of een eigen casus tijdens de subgroepen. Hieronder vind je de presentatie en kun je de webinar terugzien.

Presentatie & informatie

Webinar