Banner

Op 17 mei 2022 vond de vierde bijeenkomst plaats van de ontwikkelgroep ‘Werken aan aanwezigheid’. Deze ontwikkelgroep is een initiatief van het Steunpunt Passend Onderwijs in samenwerking met Ingrado, NCJ, BiOND en de LBBO.

Tijdens de bijeenkomst stond het praktijkvoorbeeld SWV VO Noord Kennemerland centraal. Irma de Wit vertelde hoe het samenwerkingsverband samen met scholen en kernpartners aan de slag is gegaan met aanwezigheidsbeleid. Irma de Wit lichtte de verbinding tussen theorie, praktijk en beleid toe. Zij is projectleider Schoolaanwezigheid, daarnaast is zij in haar rol als senior consulent betrokken bij casussen van thuiszittende leerlingen. Zij nam ons mee in de eerste stappen van deze transitie en de eerste ervaringen die in hun regio samen met een aantal scholen zijn opgedaan.

Daarna bespraken een volgende bouwsteen voor aanwezigheidsbeleid: interprofessioneel (samen)werken. Sjakkelien Marlet (projectleider VO-team regionale team jeugd en gezinscoaches aan VO-scholen Noord Kennemerland) en Meta Streefland (Senior Consulent Passend Onderwijs VO) namen ons mee in hoe zij interprofessioneel samenwerken binnen de handelingsgerichte aanpak schoolaanwezigheid en hier vorm aan geven.

Onderaan deze pagina is het webinar terug te kijken. Op deze pagina is de masterclass Shifting the Paradigm to a Focus on Attendance & Preventionterug van Patricia Graczyk terug te zien.

Documenten

Webinar