Banner

Op 16 september 2021 vond de vierde bijeenkomst plaats van de leergemeenschap Jeugdhulp in school. De bijeenkomst werd geopend door Mike Jolink van het Steunpunt Passend Onderwijs. Daarna was er uitgebreid de tijd voor de presentaties van twee praktijkvoorbeelden. In deze presentaties kwamen alle ‘lagen’ aan bod die nodig zijn voor het tot stand komen van de ondersteuning van het kind en welke samenwerking hierin noodzakelijk is. Conny Wijnands van Youké deelde samen met Hilda Visser van samenwerkingsverband De Eem haar ervaringen over de inzet van de Onderwijs Specialistische Jeugdhulpmedewerker (OSJ-er) in de scholen. Youké biedt ondersteuning in zowel het PO als VO, als ook in het regulier en speciaal onderwijs. Tijdens de presentatie werd ingegaan op het werken vanuit de vierhoek ouder, school, jeugdhulp (gemeente) en het samenwerkingsverband.

Joy Bijleveld van Expertisecentrum Uniek lichtte het schema ‘visuele mogelijkheden jeugdhulp Uniek’ toe aan de hand van voorbeelden (casussen uit het PO) en vertelde daarnaast ook over de mogelijkheden die Expertisecentrum Uniek heeft in gecombineerd aanbod. Na een korte pauze kregen de deelnemers de gelegenheid om te kiezen of ze wilden doorpraten over het voorbeeld van Youké, het voorbeeld gepresenteerd door Uniek of dat ze een eigen ontwikkelvraag wilden bespreken. Hieronder vind je de presentatie en kun je de webinar terugzien.

Presentatie

Webinar