Banner

De overgang naar het mbo is voor veel jongeren een kwetsbaar moment in de schoolloopbaan. Dat geldt vooral voor veel studenten met een extra ondersteuningsbehoefte. Hoe kunnen wij de vo-leerling met extra ondersteuningsbehoeften zo goed mogelijk voorbereiden op en ondersteunen bij de overstap naar het mbo? Hoe begeleid je als onderwijsprofessional in het vo leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte bij de overstap naar het mbo? En hoe borg je de continuïteit van de ondersteuning in het mbo? Met andere woorden: wat kunnen we allemaal doen om de overgang van deze jongeren van het vo naar het mbo te ondersteunen?

Als vervolg op de ‘Handreiking overgang v(s)o – mbo’ organiseerde het Steunpunt Passend Onderwijs samen met de MBO Raad een themabijeenkomst over de overgang vo – mbo. In deze webinar besteedden wij aandacht aan wat nodig is om tot een succesvolle overgang te komen. We deelden maatregelen die de v(s)o en mbo scholen kunnen inzetten om de leerling goed voor te bereiden op en begeleiden in deze stap in hun onderwijsloopbaan. Ook zoomden we in op Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding, het gebruik van een doorstroomdossier en werkwijzen die door scholen ingezet kunnen worden. Tot slot kwamen er verschillende praktijkvoorbeelden, waaronder ook studenten, aan het woord. Zij vertelden o.a. over samenwerkingen die een succesvolle overgang voor leerlingen bevorderen. Bekijk hieronder de documenten en het webinar.

Documenten

Webinar