Banner

Op dinsdag 6 december 2022 vond de zesde en voorlopig laatste bijeenkomst plaats van de ontwikkelgroep ‘Werken aan aanwezigheid’. Deze ontwikkelgroep is een initiatief van het Steunpunt Passend Onderwijs in samenwerking met Ingrado, NCJ, BiOND en de LBBO. Tijdens deze online bijeenkomst zoomden we in op het thema ‘Data-informed werken aan aanwezigheid’. René Halberstadt (Ingrado) en Bea van Heukelom (Steunpunt Passend Onderwijs) gingen in op hoe we verzuim op dit moment in Nederland registreren, wat een aanwezigheidsregistratie kan brengen en hoe dit er uit zou kunnen zien. De bijeenkomst werd afgesloten met een aantal vragen en polls om de 6 bijeenkomsten van deze ontwikkelgroep te evalueren.

Meer informatie

Webinar