Banner

Op 18 juni vond de webinar plaats van de ontwikkelgroep (Preventie van) thuiszitten. De webinar begon met een openingswoord van Mike Jolink van het Steunpunt Passend Onderwijs. Peter Hulsen van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid gaf vervolgens een achtergrondschets op basis van de door de deelnemers ingestuurde vragen. Sylvia Philippa en Kim Peer van het ministerie van OCW gingen in op de wet- en regelgeving rondom het thuiszitten. De webinar werd afgeloten met een presentatie over verzuimregistratie en preventief werken, gegeven door René Halberstadt en Henrie Mastwijk van Ingrado. Hieronder vind je interessante documenten, een filmpje over de webinar en kan je het webinar in zijn geheel terugkijken.

Documenten

  • Presentatie
  • Investeren in opvoeden en opgroeien loont! – Zie casuïstiek pagina 15, waar de maatschappelijke opbrengst van de M@ZL aanpak staat beschreven. Waarschijnlijk is het economische rendement in de actuele praktijk groter. Het vermoeden is dat het rendement hoger is dan 1:5. | Dit n.a.v. de vraag wat het investeren in een preventieve aanpak oplevert.

Filmpje over webinar

Bekijk webinar