Banner

Op woensdag 12 oktober vond de (digitale) netwerkbijeenkomst plaats voor leidinggevenden samenwerkingsverbanden PO en VO en gemeenten. Dit keer draaide de bijeenkomst om de gezamenlijke propositie van onderwijs, opvang en gemeenten: Een sterke basis door krachtige samenwerking.

Deze propositie gaat over het belang van anders samenwerken voor de jeugd. Terugkijkend op de afgelopen jaren van hervormen en verbeteren hebben we geleerd dat het anders – en vooral: samen – moet, als we willen zorgen voor een sterke basis voor iedere jeugdige. We willen professionals de ruimte geven die zij nodig hebben om jeugdigen en hun ouders hierbij te ondersteunen. De sleutel daarvoor ligt in een versterking van de pedagogische basis.

Een sterke pedagogische basis is voorwaardelijk voor een goede start en een goede toekomst van iedere jeugdige. Hoe kunnen we samen zorgen voor een sterke pedagogische basis? Door als professionals, beleidsmakers en bestuurders anders samen te werken. Dat bereiken we door ons werk met en voor jeugdigen anders te organiseren en door iedereen die met jeugdigen werkt, vanuit een brede pedagogische visie op te leiden. De kern: anders samenwerken door anders organiseren en anders opleiden.

Op 12 oktober stond deze denklijn, de kracht van anders samenwerken centraal. We gingen in gesprek met Fedor Heida (VNG), Ellen Monteban (BMK), Tanja van Nes (PO-Raad), Jessica Tissink (VO-raad) en Doride de Bruijn (MBO Raad) over de ambitie voor de jeugd vanuit hun organisaties en de motivatie om daar een krachtiger bijdrage aan te leveren.

Daarna was er alle ruimte voor een gesprek in kleinere kring. Over de concretisering van anders samenwerken, anders organiseren en anders opleiden, de kansen en mogelijkheden in de regio’s, over praktische voorbeelden en wat we van elkaar nodig hebben om stappen te zetten.

Meer informatie

Webinar