Banner

Tijdens de netwerkbijeenkomst woensdag van Netwerk LPO, Sectorraad samenwerkingsverbanden vo en VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) samen met Nederlands Jeugdinstituut, JongPIT en het Steunpunt Passend Onderwijs sprak Jetta Spaanenburg met Anita Kraak over het welbevinden van de jeugd en de effecten van corona. Anita vertelde meer over wat we al weten van de effecten van corona op het welbevinden van de jeugd en wat ons met deze kennis de komende periode te doen staat.

Daarnaast lichtte Natalie Jonkers toe wat de stand van zaken is van de Hervormingsagenda jeugd. We bespraken de noodzaak van een overkoepelende visie op en gezamenlijke leidraad voor inclusiever onderwijs- en jeugdbeleid, die richting kan geven aan de uitwerking van de Hervormingsagenda en de Verbeteragenda passend onderwijs. Daarbij is integraal werken aan maatschappelijke vraagstukken, over sectoren heen, het uitgangspunt met als doel een samenleving waarin iedereen actief kan meedoen en kansen krijgt. Daar waar het om kinderen en jongeren gaat, kunnen onderwijs en gemeenten dit alleen samen doen.

Meer informatie

Volgende netwerkbijeenkomst

De volgende netwerkbijeenkomst staat gepland op 13 april 2022. Ook dit keer is het een digitale bijeenkomst en wordt er gewerkt met het thema #welbevindenenveerkrachthoedan?. Het programma en de mogelijkheid tot aanmelden volgt binnenkort.

Webinar