Banner

Op woensdag 14 april jl. vond de netwerkbijeenkomst PO/VO-J42 plaats. De bijeenkomst stond in het teken van ‘leidende principes’ in de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. De gespreksleiders Jetta Spaanenburg (Netwerk LPO) en Fedor Heida (VNG) openden de bijeenkomst en gaven vervolgens het woord aan Lieke Salomé (NJi) voor een korte inleiding op ‘leidende principes’ en hoe je deze zinvol kan gebruiken. Voorbeelden uit Ede en Utrecht passeerden de revue: hoe zijn ze daar tot de leidende principes gekomen en hoe werken ze er in de praktijk mee? Voor de gemeente Ede waren transformatiemanager Marcel Bastiaansen en beleidsregisseur jeugd en onderwijs Jan Peter Stolte aanwezig. Voor de gemeente Utrecht sprak Wytse de Jong. Na een korte pauze gingen de deelnemers in kleinere regionaal ingedeelde groepen met elkaar in gesprek over de leidende principes aan de hand van de vragen: Heb je zelf leidende principes, bewust of onbewust? Welke helpende vragen zijn er voor een goed gebruik ervan? Tijdens de plenaire afsluiting werd teruggekeken op het gevoerde gesprek met een aantal gespreksleiders. Hieronder vind je de presentatie, de publicatie en kan je de bijeenkomst terugkijken.

Documenten

Webinar