Banner

Op 12 september vond de Netwerkbijeenkomst Kwaliteitszorg en bedrijfsvoering plaats. In het ochtendprogramma kwamen de volgende onderdelen aan de orde: 1) Toelichting op nieuwe stroomschema’s voor tlv’s sbo en (v)so 2) De huidige bekostiging van de samenwerkingsverbanden 3) De bekostiging van de samenwerkingsverbanden vanaf 1 januari 2023 en 4) De stand van zaken ten aanzien van Maatregel 23 uit de verbeteraanpak passend onderwijs. Van deze presentaties zijn opnames gemaakt die hieronder zijn terug te kijken.

De middag ging van start met enkele korte presentaties door samenwerkingsverbanden met best practices. Vervolgens was het woord aan de Inspectie van het Onderwijs. De bijeenkomst werd afgesloten met een reflectie. Deze pagina bevat linkjes naar interessant materiaal en zijn de video’s van het ochtendprogramma terug te kijken.

Meer informatie

Inclusiever onderwijs en knelpunten in de bedrijfsvoering

Via de helpdesk en in de ontwikkelgroepen intensieve samenwerking regulier – en speciaal onderwijs zijn verschillende knelpunten geïnventariseerd. Deze knelpunten zijn gedeeld met OCW en worden begin oktober tijdens dialoogtafels (onderdeel van het ondersteuningsprogramma intensieve samenwerking regulier – speciaal onderwijs) besproken. Hier staat de huidige inventarisering. Mocht je nog aanvullende knelpunten of signalen willen delen dan kun je deze naar Mike Jolink sturen op mikejolink@vo-raad.nl 

Video’s

Toelichting op nieuwe stroomschema’s voor tlv’s sbo en (v)so | Kitty Attema  van de PO-Raad

De huidige bekostiging van de samenwerkingsverbanden| Kitty Attema  van de PO-Raad en Rick de Wit van Infinite

De bekostiging van de samenwerkingsverbanden vanaf 1 januari 2023 | Jesper Houwen van Infinite

De stand van zaken ten aanzien van Maatregel 23 uit de verbeteraanpak passend onderwijs| Rick de Wit van Infinite