Banner

Op 13 oktober 2013 stroomde het Beatrixgebouw Jaarbeurs vol met deelnemers van de landelijke bijeenkomst (boven)schoolse voorzieningen. De ochtend werd geleid door Illias El Hadioui, stads- en onderwijssocioloog. Illias nam ons mee in de effecten van een (super-) diverse buitenschoolse leefwereld op de schoolcultuur in een stedelijke omgeving. Deelnemers volgden in de middag twee sessies naar keus, waarbij ze konden kiezen uit een sessie over micro, meso of macroniveau.

Impressie sessies

Foto’s