Banner

Op 4 en 5 november 2021 stroomde het congrescentrum De Werelt vol met leidinggevenden samenwerkingsverbanden voor de 24-uursbijeenkomst ¡Inclusie is een werkwoord! Deze terugblik bevat foto’s, de presentaties van dag 2, een interessant artikel en de aankondiging van de landelijke conferentie ‘Passender en inclusiever!’ door integratie regulier en speciaal onderwijs.

Presentaties

Op 5 november namen de deelnemers deel aan vier sessies. De presentaties van deze sessies zijn hier te bekijken.

  • Haagse invloeden: hoe versterken we de landelijke beweging naar inclusiever onderwijs? – Geen presentatie
  • Presentatie – Samen divers
    Werkomgeving inclusieve cultuur | Voor het bevorderen van diversiteit in scholen
  • Presentatie – Een positieve en constructieve dialoog over inclusief onderwijs in jouw samenwerkingsverband
    Inclusieladder
  • Presentatie – Dilemma’s bij leidinggeven aan een complex netwerk
    Doe je het goed of doe je het goede?

Interessant artikel

Meer inclusief onderwijs?

Op deze themapagina van de website vind je allemaal informatie over inclusiever onderwijs.

Save the date

In de doorontwikkeling van passend onderwijs naar inclusiever onderwijs betekent de samenwerking of integratie van speciaal en regulier onderwijs een belangrijke stimulans, voorbeeldfunctie en proeftuin voor nieuwe werkwijzen, organisatievormen en eisen aan wetgeving. Het blijft daarom belangrijk de praktijkvoorbeelden én discussiepunten die daar spelen onder de aandacht te brengen. En dat is precies wat we gaan doen op 28 januari 2022. Lees meer

Ontvangst

De Werelt stroomde vol met leidinggevende samenwerkingsverbanden om zich 24 uur lang bezig te houden met het ontmoeten van gelijkgestemden, kennis uit te wisselen en ervaringen op te doen.

                 

                 

Opening

De voorzitters van het Netwerk LPO en de Sectorraad swv vo vervulden de rol van dagvoorzitter. Na de opening gaven zij het woord aan de keynotespeaker, Marc Vermeulen.

                 

                 

                 

Letterlijk onderweg

Nadat iedereen de wandelschoenen had aangedaan, ging met letterlijk het bos is om zich gezamenlijk te buigen over reflectievragen.

                 

                 

Peer review

Het laatste onderdeel van 4 november was de peer review, waarin de groep zich boog over een vraagstuk van één van de deelnemers.