Banner

Op 12 oktober 2021 vond eerste bijeenkomst werken aan aanwezigheid plaats. Na een welkomstwoord door Bea van Heukelom van het Steunpunt Passend Onderwijs volgde een presentatie door René Halberstad van Ingrado over de recente inzichten rondom het begrip aanwezigheid en het vormgeven van aanwezigheidsbeleid. Aansluitend vertelde Jasmijn van Iplens, ervaringsdeskundige ouder, over de rol van ouders bij de oprichting van het oudersteunpunt van swv po Noord Kennemerland. Hieronder staat de presentatie en is de bijeenkomst in zijn geheel terug te kijken.

Documenten

Webinar