Banner

Op 8 februari 2022 vond de derde bijeenkomst van de ontwikkelgroep ‘Werken aan aanwezigheid’ plaats. Dit keer stond de bouwsteen preventief werken aan welbevinden centraal.

Op het laatste moment moest het programma door omstandigheden aangepast worden. Iris Franck kon helaas niet bij onze bijeenkomst aanwezig zijn. Voor een inkijkje in de aanpak voor welbevinden op het Stanislascollege, kunnen we de documentaire hierover van harte aanbevelen.

Presentatie

De presentatie over het werken aan welbevinden kon gelukkig wel doorgang vinden. Maartje van den Essenburg, projectleider bij het Trimbosinstituut wist in een uur tijd een overview te geven van wat een schoolbrede aanpak voor welbevinden inhoudt en oplevert. Naast het verbeteren van de leerprestaties, toename van sociale en emotionele vaardigheden en een grotere motivatie, wordt ook de schoolaanwezigheid van leerlingen positief beïnvloed. Niet verrassend als je je realiseert dat belemmeringen op deze genoemde factoren het risico op schoolverzuim juist vergroten.

Ook de wijze waarop een schoolbrede aanpak voor welbevinden geïmplementeerd kan worden, kent veel overeenkomsten met dat wat nodig is bij het implementeren van aanwezigheidsbeleid.

Er zijn veel interventies die ingezet kunnen worden binnen een schoolbrede aanpak gericht op welbevinden. In de presentatie werd benadrukt dat het goed is om te kijken wat werkt in jouw specifieke situatie en aan te sluiten bij dat wat al gedaan wordt en al goed gaat.

Presentatie

Maartje reikte de deelnemers in haar presentatie vele tools en sites aan. Deze zijn hieronder terug te vinden:

Tools

 Websites

Wil je meer informatie over het werken aan welbevinden? Kijk dan eens op een van deze sites:

Nog vragen?

Maartje van den Essenburg en haar collega van Pharos, Anna de Haan, hebben allebei aangegeven dat je hen mag benaderen met vragen over het werken aan welbevinden. Hieronder staan hun contactgegevens:

Volgende bijeenkomsten

Dit jaar zijn er nog drie bijeenkomsten van de ontwikkelgroep ‘Werken aan aanwezigheid’. De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op 17 mei 2022 van 14.00-16.00 uur. Tot dan!