Banner

Op 30 juni vond de derde bijeenkomst Jeugdhulp in school plaats. De bijeenkomst werd geopend door Mike Jolink van het Steunpunt Passend Onderwijs en startte met een terugblik en reflectie op de vorige bijeenkomsten door Marij Bosdriesz (NJi). Hierna gaf Vincent Fafieanie van het NJi een presentatie over integraal arrangeren met voorbeelden uit de regio’s Dordrecht, Nijmegen en Limburg, zowel in regulier als speciaal onderwijs. Dick Hattenberg van het swv Duin- en Bollenstreek (po) nam het stokje over en presenteerde De Holland Rijnland Methode. In zijn presentatie kwamen de vormen van samenwerking, het succes, de opbrengsten en de ontwikkelpunten aan bod. Hieronder vind je de presentatie, meer informatie en kun je de webinar terugzien.

Meer informatie

  • Presentatie
  • Film over de De Holland Rijnland methode
  • Op de website van Met andere ogen staan alle instrumenten die in het kader van de Holland Rijnland methode zijn ontwikkeld

Webinar