Banner

In het eerste deel van de bijeenkomst van 31 mei sprak Dolf van Veen zijn zienswijze uit over inclusie. Hij deed dat door een terugblik te geven over de ontwikkelingen de afgelopen decennia. Ten slotte deed hij een aantal uitspraken over de door hem gewenste richting om het gesprek over inclusie aan te wakkeren. In het tweede deel kwam een praktijkvoorbeeld vanuit de regio Waterland aan bod waar het voortgezet speciaal onderwijs (Altra) samenwerkt met een reguliere vmbo-school (Clusius College). De directeur van het samenwerkingsverband en twee docenten namen ons mee naar de dagelijkse praktijk in de klas.

In gespreksgroepen werd kennis gedeeld over wat er nu al gebeurt in de praktijk om jongeren verbonden te houden met het regulier onderwijs. Een goede doorkijk op welke rol de OPDC’s en BSV-en daar nu en in de toekomst in kunnen betekenen. Gezien wordt dat intensieve ondersteuning voor sommige jongeren (tijdelijk) buiten de schoolsetting noodzakelijk zal zijn. Ook als we inclusiever gaan werken. Hieronder is de presentatie in te zien en de bijeenkomst terug te kijken.

Presentatie

Webinar