Thema

Aan de slag

Banner
21juni 2023
Bijeenkomst Kennisnetwerk Schoolaanwezigheid

Op 21 juni 2023 kwamen we samen in Utrecht om met elkaar antwoorden te verkennen op vraagstukken rondom schoolaanwezigheid en de vertaalslag te maken naar de eigen praktijk. Het was geweldig om zoveel enthousiaste collega's te zien die zich inzetten voor dit belangrijke onderwerp. We…

Bekijk details
8juni 2023
Webinar | Verbeteragenda Passend Onderwijs

Op donderdag 8 juni vond het webinar plaats over de verbeteragenda passend onderwijs. Na een welkomstwoord van Ilona Wiegman van het Steunpunt Passend Onderwijs namen Jelle Mak en Janis van Vliet van het ministerie van OCW ons mee in de algemene voortgang passend onderwijs en…

Bekijk details
6december 2022
Ontwikkelgroep Werken aan aanwezigheid | Datainformed werken aan aanwezigheid

Op dinsdag 6 december 2022 vond de zesde en voorlopig laatste bijeenkomst plaats van de ontwikkelgroep ‘Werken aan aanwezigheid’. Deze ontwikkelgroep is een initiatief van het Steunpunt Passend Onderwijs in samenwerking met Ingrado, NCJ, BiOND en de LBBO. Tijdens deze online bijeenkomst zoomden we in…

Bekijk details
27september 2022
Vijfde bijeenkomst | Werken aan aanwezigheid

Anderhalf jaar geleden vertelde Marije Brouwer Borghuis in de ontwikkelgroep preventie van thuiszitten over de thuiszittersaanpak in Twente. De proeftuinen schoolaanwezigheid waren toen net van start gegaan. Deze scholen kregen hierbij begeleiding van Patricia Graczyk. Patricia is universitair docent Klinische Psychologie aan de Universiteit van Illinois in Chicago en…

Bekijk details
17mei 2022
Vierde bijeenkomst ontwikkelgroep webinar | Werken aan aanwezigheid

Op 17 mei 2022 vond de vierde bijeenkomst plaats van de ontwikkelgroep ‘Werken aan aanwezigheid’. Deze ontwikkelgroep is een initiatief van het Steunpunt Passend Onderwijs in samenwerking met Ingrado, NCJ, BiOND en de LBBO. Tijdens de bijeenkomst stond het praktijkvoorbeeld SWV VO Noord Kennemerland centraal.…

Bekijk details
17mei 2022
Vierde bijeenkomst ontwikkelgroep masterclass | Werken aan aanwezigheid

Patricia Graczyk heeft op 17 mei een masterclass over schoolaanwezigheid verzorgd. Patricia is universitair docent Klinische Psychologie aan de Universiteit van Illinois in Chicago. Zij is samen met C. Kearney “the founding father” van het Multi Tiered Multi Dimensional Support system (voorheen RtI-model), het model…

Bekijk details
9maart 2022
Feestelijke launch | Weten Wat Werkt

Hoe kunnen we kinderen en jongeren helpen die niet of zeer beperkt naar school gaan door emotionele stress (zoals angst, depressie en onverklaarde lichamelijke klachten). Deze vraag stond op 9 maart 2022 centraal tijdens de digitale launch van het door de NRO gesubsidieerde onderzoek: ‘Weten…

Bekijk details
8februari 2022
Derde bijeenkomst | Ontwikkelgroep ‘Werken aan aanwezigheid’

Op 8 februari 2022 vond de derde bijeenkomst van de ontwikkelgroep ‘Werken aan aanwezigheid’ plaats. Dit keer stond de bouwsteen preventief werken aan welbevinden centraal. Op het laatste moment moest het programma door omstandigheden aangepast worden. Iris Franck kon helaas niet bij onze bijeenkomst aanwezig…

Bekijk details
23november 2021
Tweede bijeenkomst | Ontwikkelgroep ‘Werken aan aanwezigheid’

Op 23 november 2021 vond de tweede bijeenkomst van de ontwikkelgroep ‘Werken aan aanwezigheid’ plaats. Dit keer stond de bouwsteen gespreksvoering centraal. Babs Smith nam de deelnemers in haar presentatie - feitelijk een mini-training - mee in de beginselen van de motiverende gespreksvoering. Dit is…

Bekijk details
12oktober 2021
Eerste bijeenkomst | Ontwikkelgroep werken aan aanwezigheid

Op 12 oktober 2021 vond eerste bijeenkomst werken aan aanwezigheid plaats. Na een welkomstwoord door Bea van Heukelom van het Steunpunt Passend Onderwijs volgde een presentatie door René Halberstad van Ingrado over de recente inzichten rondom het begrip aanwezigheid en het vormgeven van aanwezigheidsbeleid. Aansluitend…

Bekijk details
18maart 2021
Tweede bijeenkomst | Leergemeenschap preventie (van thuiszitten)

Op 18 maart jl. vond de tweede bijeenkomst plaats van de Leergemeenschap preventie (van thuiszitten). Na het openingswoord van Mike Jolink van het Steunpunt Passend Onderwijs was het woord aan Femke Zoggel van JongPIT en Marieke Boon van Ouders & Onderwijs over de relatie en…

Bekijk details
4februari 2021
Eerste bijeenkomst | Leergemeenschap preventie (van thuiszitten)

Op 4 februari jl. vond de eerste bijeenkomst plaats van de leergemeenschap preventie (van thuiszitten). Na het openingswoord van Mike Jolink van het Steunpunt Passend Onderwijs nam Peter Hulsen van het NCJ de actualiteiten door en stond stil bij het onderzoek naar verzuim, de prestatiebox,…

Bekijk details
5november 2020
Derde bijeenkomst | Ontwikkelgroep (preventie van) thuiszitten

Op 5 november vond vanuit Crowne Plaza het derde webinar plaats van de ontwikkelgroep (Preventie van) thuiszitten. Het webinar begon met een welkom en toelichting op het programma door Bea van Heukelom van het Steunpunt Passend Onderwijs. Peter Hulsen van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid nam…

Bekijk details
25juni 2020
Tweede bijeenkomst | Ontwikkelgroep (Preventie van) thuiszitten

Op 25 juni vond de tweede webinar plaats van de ontwikkelgroep (Preventie van) thuiszitten. De webinar begon met een openingswoord van Mike Jolink van het Steunpunt Passend Onderwijs en Peter Hulsen van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. Vervolgens deelden Pauline van Eck en Eveline Schoevers van…

Bekijk details
18juni 2020
Eerste bijeenkomst | Ontwikkelgroep (Preventie van) thuiszitten

Op 18 juni vond de webinar plaats van de ontwikkelgroep (Preventie van) thuiszitten. De webinar begon met een openingswoord van Mike Jolink van het Steunpunt Passend Onderwijs. Peter Hulsen van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid gaf vervolgens een achtergrondschets op basis van de door de deelnemers…

Bekijk details