Thema

Aan de slag

Banner
15februari 2023
Netwerkbijeenkomst samenwerkingsverbanden po-vo en gemeenten | Hoe stimuleer jij het denken over leer- en ontwikkelrecht?

Op woensdag 15 februari 2023 draaide het om leer- en ontwikkelrecht. Welke goede initiatieven zijn er al? Wat betekent de invoering van het leerrecht voor gemeenten en samenwerkingsverbanden? Waar en hoe wordt dit gesprek in de regio gevoerd? Hiervoor zijn we in gesprek gegaan met…

Bekijk details
2februari 2023
Bijeenkomst | Samen leraren toerusten voor inclusiever onderwijs

Op donderdag 2 februari 2023 vond de bijeenkomst ‘Samen leraren toerusten voor inclusiever onderwijs’ plaats. Tijdens deze bijeenkomst volgden de deelnemers presentaties uit de praktijk van Neely Anne de Ronde en Femke Gerritsen en van Barbara Janssens en Michiel van Houtum van OCW. Presentaties Presentatie…

Bekijk details
25januari 2023
Webinar | Samen naar School-initiatieven

Op woensdag 25 januari 2023 organiseerde het Steunpunt Passend Onderwijs een webinar dat geheel in het teken stond van Samen naar School-initiatieven om alle geïnteresseerden een beter beeld te geven van de huidige mogelijkheden en ontwikkelingen. Marjan Zandbergen schetste namens OCW en VWS de context…

Bekijk details
7december 2022
Netwerkbijeenkomst swv’s – gemeenten | Opgroeien in armoede: wat doet dat met jongeren en wat kunnen wij doen?

Het aantal kinderen dat in armoede opgroeit was met 1 op de 13 al schrikbarend hoog voor een rijk land als Nederland. En door de inflatie neemt het aantal gezinnen met geldzorgen nog extra toe. Wat doet opgroeien in armoede met kinderen, jongeren en ouders?…

Bekijk details
3november 2022
24-uursbijeenkomst | Buiten de lijntjes

Op 3 en 4 november 2022 verzamelden leidinggevenden en beleidsmakers van samenwerkingsverbanden zich bij Hotel De Bilderberg in Oosterbeek voor een nieuwe editie van de 24-uursbijeenkomsts samenwerkingsverbanden. Dit keer had de 24-uursbijeenkomst de prikkelende titel ‘Buiten de lijntjes’. Deze terugblik bevat presentaties en foto’s. Presentaties…

Bekijk details
5juli 2022
Terugblik Informatiebijeenkomst | Voortgang verbeteragenda passend onderwijs

Op dinsdag 5 juli organiseerde het Steunpunt Passend Onderwijs samen met het ministerie van OCW een online informatiebijeenkomst over de voortgang van de verbeteragenda passend onderwijs en de prioritering voor de komende periode. Na het welkom door Mike Jolink (SPO) startte Simone la Roi met…

Bekijk details
28januari 2022
Landelijke conferentie Passender en inclusiever! door integratie van regulier en speciaal onderwijs

Op 28 januari vond de landelijke conferentie ‘Passender en inclusiever!’ door integratie regulier en speciaal onderwijs plaats, een co-creatie van het Steunpunt Passend Onderwijs en het Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ). “Het verheugt ons om te zien dat er zo’n grote belangstelling is voor…

Bekijk details
4november 2021
¡Inclusie is een werkwoord!

Op 4 en 5 november 2021 stroomde het congrescentrum De Werelt vol met leidinggevenden samenwerkingsverbanden voor de 24-uursbijeenkomst ¡Inclusie is een werkwoord! Deze terugblik bevat foto’s, de presentaties van dag 2, een interessant artikel en de aankondiging van de landelijke conferentie ‘Passender en inclusiever!’ door…

Bekijk details
31maart 2021
Webinar | De praktijkdilemma’s bij passend onderwijs vanuit student, startbekwame leraar en lerarenopleiding

Samen met het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren organiseerde het SPO op 31 maart jl. een webinar over dilemma’s op het gebied van passend onderwijs waar studenten, startbekwame leraren en lerarenopleidingen in de praktijk tegenaan lopen. Tijdens dit webinar nam Angeline van der Kamp MA,…

Bekijk details
27november 2020
Landelijke conferentie | Passend onderwijs; stappen vooruit door integratie speciaal en regulier onderwijs

In de evaluatie van passend onderwijs zijn de initiatieven voor integratie van regulier en speciaal onderwijs naar voren gekomen als dé voorbeelden voor de doorontwikkeling richting inclusiever onderwijs. Ter inspiratie en stimulans hiervoor vond op 27 november 2020 een landelijke online conferentie plaats over verdergaande…

Bekijk details
25november 2020
Netwerkbijeenkomst | Evaluatie Passend Onderwijs en nú verder!

Op 25 november 2020 vond het webinar 'Evaluatie Passend Onderwijs en nú verder!' plaats. De digitale landelijke netwerkbijeenkomst voor samenwerkingsverbanden PO/VO en gemeenten. Namens het netwerk LPO, de sectorraad samenwerkingsverbanden VO en de VNG is het webinar geopend door Jetta Spaanenburg (netwerk LPO) en Fedor…

Bekijk details
19november 2020
Themabijeenkomst | Samen opleiden en inclusief onderwijs

Op 19 november 2020 vond de online themabijeenkomst ‘Samen opleiden en inclusief onderwijs’ plaats.  Hieronder staat interessant materiaal en is de webinar in zijn geheel terug te kijken. - het Europese raamwerk voor de ‘inclusive teacher’- de publicatie van Sardes waarin de niveaus van inclusie…

Bekijk details
25september 2020
Webinar | Experimenteerregeling samenwerking regulier en speciaal onderwijs

Op 25 september 2020 vond het webinar plaats over de 'Experimenteerregeling samenwerking regulier en speciaal onderwijs'. Het webinar begon met een openingswoord van Marlies Peters van het Steunpunt Passend Onderwijs. Vervolgens gaf Marjan Zandbergen van het ministerie van OCW een presentatie over de mogelijkheden van…

Bekijk details
19november 2019
Scholenconferentie | Verrassend Passend: ‘De Leraar centraal’

Zo’n honderd deelnemers verzamelen zich op 19 november 2019 in De Lindenberg, ‘huis voor de kunsten’ in Nijmegen. Zij komen voor de scholenconferentie Verrassend Passend, die het Steunpunt Passend Onderwijs po-vo dit jaar voor de vierde keer organiseert. Tekening van Bianca Berndsen-Studio LEFF Deze…

Bekijk details
20september 2019
Conferentie | Opbrengsten en perspectieven integratie speciaal en regulier onderwijs

Op 20 september kwamen 270 deelnemers in het Muntgebouw in Utrecht bijeen voor de vierde landelijke conferentie over de integratie van speciaal en regulier onderwijs. Dit was op initiatief van het Steunpunt Passend Onderwijs, de PO-Raad, de VO-raad en het Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg…

Bekijk details
19september 2019
Reflectiebijeenkomst | Passend onderwijs

In september 2019 bogen zo’n zestig bestuurders en leidinggevenden uit de wereld van passend onderwijs zich over de vraag ‘Wanneer zijn we tevreden over passend onderwijs’? Hier kun je het verslag lezen en kennis nemen van de presentaties. Documenten Verslag Presentatie Dolf van den Berg…

Bekijk details