Thema

Aan de slag

Banner
6juni 2023
Startersbijeenkomst regulier-speciaal onderwijs

Op 6 juni 2023 vond de online startersbijeenkomst regulier-speciaal onderwijs plaats. Deze is uitgevoerd door NCOJ (Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg) in opdracht van Steunpunt Passend Onderwijs (SPO). Dolf van Veen (NCOJ) opende de bijeenkomst door iedereen welkom te heten en te vertellen over de…

Bekijk details
30mei 2023
Webinar Jeugdhulp in school: Jongerenwerk

Samen met het NJi organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs jaarlijks webinars over verschillende thema’s, gerelateerd aan jeugdhulp op school. Op 30 mei 2023 stond het thema Jongerenwerk op school (vo) op de agenda. Tijdens dit webinar vertelde Stijn Sieckelink (lector Hogeschool van Amsterdam) n.a.v. zijn…

Bekijk details
25mei 2023
Webinar Privacy Tool

Op 25 mei 2023 organiseerde het Steunpunt Passend Onderwijs een webinar over privacy. Hierbij lag de focus op overgangen en uitvoeringsvragen vanuit de veelgestelde vragen rondom gegevensdeling en bewaartermijnen die bij de helpdesk binnenkomen. Veel van de ingestuurde vragen zijn al terug te vinden in…

Bekijk details
16september 2021
Vierde bijeenkomst | Leergemeenschap Jeugdhulp in school

Op 16 september 2021 vond de vierde bijeenkomst plaats van de leergemeenschap Jeugdhulp in school. De bijeenkomst werd geopend door Mike Jolink van het Steunpunt Passend Onderwijs. Daarna was er uitgebreid de tijd voor de presentaties van twee praktijkvoorbeelden. In deze presentaties kwamen alle ‘lagen’…

Bekijk details
25september 2020
Webinar | Experimenteerregeling samenwerking regulier en speciaal onderwijs

Op 25 september 2020 vond het webinar plaats over de 'Experimenteerregeling samenwerking regulier en speciaal onderwijs'. Het webinar begon met een openingswoord van Marlies Peters van het Steunpunt Passend Onderwijs. Vervolgens gaf Marjan Zandbergen van het ministerie van OCW een presentatie over de mogelijkheden van…

Bekijk details