Weer naar school

po vo
Documenten & Instrumenten
Opening scholen na de zomervakantie

Met de versoepeling van de afstandsmaatregel krijgen scholen meer ruimte om hun leerlingen weer grotendeels fulltime fysiek onderwijs op school te bieden. Wel geldt nog een aantal restricties. Zo blijft voor onderwijspersoneel gelden dat zij 1,5 meter afstand moeten houden, onderling en ten opzichte van leerlingen. En leerlingen en personeel met gezondheidsklachten die kunnen wijzen op corona, worden nog steeds geacht thuis te blijven en te werken. Bekijk de aangepaste protocollen.

po vo
Documenten & Instrumenten
Handreiking ‘Coronavirus en het gebruik van ventilatie, verwarming en koeling op scholen’

De de PO-Raad en de VO-raad hebben in samenwerking met Ruimte-OK een handreiking gemaakt over het coronavirus en het gebruik van ventilatie, verwarming en koeling op scholen. Deze handreiking helpt scholen (po, (v)so en vo) te controleren of het ventilatiesysteem aan de door de RIVM en het Bouwbesluit gestelde richtlijnen voldoet.

po vo
Documenten & Instrumenten
OCW publiceert servicedocument met handvatten rond opstarten onderwijs na zomervakantie

Het ministerie van OCW heeft een servicedocument gepubliceerd met handvatten voor schoolbesturen in het funderend onderwijs om uitvoering te geven […]

po vo
Documenten & Instrumenten
Protocol volledig openen voortgezet onderwijs

De sociale partners in het voortgezet onderwijs hebben, naar aanleiding van het kabinetsbesluit van dinsdag 24 juni om de deuren van alle scholen per 1 juli te openen, het definitieve protocol ‘Volledig openen voortgezet onderwijs’ gepubliceerd.

po vo
Documenten & Instrumenten
Kaart 5. Focus en inrichting van ondersteuningsprogramma’s

Dankzij de subsidieregeling Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020-2021 kunnen scholen die leerlingen die niet optimaal hebben geprofiteerd van het afstandsonderwijs extra ondersteuning bieden. Alle scholen kunnen gebruikmaken van de regeling en zo deze leerlingen met extra tijd en ondersteuning helpen bij het bereiken van hun leer- en ontwikkeldoelen. Deze kaart reikt informatie en vragen aan, waarmee schoolteams en bestuurders aanpakken en organisatievormen kunnen kiezen.

po vo
Documenten & Instrumenten
Informatie Rijksoverheid openen VO scholen

De middelbare scholen gaan per 2 juni open op basis van de anderhalvemeter-regel. Deze geldt ook voor leerlingen onderling. Dat betekent in de praktijk dat in de meeste scholen niet alle leerlingen tegelijk naar school kunnen. Schoolbesturen en vakbonden maken hiervoor een protocol.

vo
Documenten & Instrumenten
ISK en het voorlopig protocol opengaan VO-scholen

Er is een voorlopig protocol voor het opengaan van VO-scholen. De ISK-leerlingen hebben de laatste maanden geen hele dagen Nederlands om zich heen gehoord, geen taalbad gehad. Lees hier de aanvullingen voor de ISK-leerlingen.

po vo
Documenten & Instrumenten
Handreiking Coro-NA

De schoolondersteuners van SWW 3006 hebben uit de veelheid aan artikelen een handreiking gemaakt voor schoolleiders en onderwijsgevend- en onderwijsondersteunend personeel. 

po vo
Documenten & Instrumenten
Weer aanwezig op school

Op weeraanwezigopschool.nl vindt u betrouwbare informatie en antwoord op vragen die kunnen helpen om ook de leerlingen die niet uit zichzelf komen, weer terug op school te krijgen. Hiermee dragen we bij om schooluitval van jongeren nu en in de toekomst te voorkomen. Deze informatie wordt dagelijks aangepast op basis van de actuele stand van zaken en is specifiek bedoeld voor schoolleiders, leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren.

po vo
Documenten & Instrumenten
Weer op school

Op lesopafstand.nl vindt u alles over het onderwerp ‘Weer op school’. U vindt hier onder andere een stappenplan, protocollen, veelgestelde vragen en aanbevolen voorzorgsmaatregelen.

po vo
Documenten & Instrumenten
Hoe herstarten met jonge kinderen?

Nog even en dan gaan we, na een tijd thuisonderwijs, weer naar school. Wat betekent dit nu voor leraren en jong-kindspecialisten? Dit artikel reikt handvatten aan voor de herstart met jonge kinderen.

po vo
Documenten & Instrumenten
Traumasensitief werken op school

Door de coronacrisis hebben sommige leerlingen een moeilijke tijd achter de rug (en misschien soms ook nog voor de boeg). Het belang van traumasensitief onderwijs is daardoor nog groter dan normaal.

po vo
Documenten & Instrumenten
Hoe komen ze weer terug?

Een opleidingsgroep van schoolpsychologen verzamelde tips en ideeën voor de terugkeer naar school na de coronasluiting. Daarin ook veel aandacht voor het gesprek met collega’s en leerlingen over wat ze meemaakten.

po vo
Documenten & Instrumenten
Hulpkaarten om het gesprek over corona op gang te brengen

Behandelaren van Trajectum hebben hulpkaarten gemaakt die handvatten bieden om een goed gesprek te hebben over onzekerheid en angst rondom het coronavirus.

po
Documenten & Instrumenten
Groepsproces start opnieuw na coronacrisis

Als de kinderen zo weer naar school gaan start er, net als na een zomervakantie, een nieuw groepsvormend proces. Hoe langer de groep niet bij elkaar is geweest, hoe intenser het proces zal zijn. Een webinar en diverse artikelen geven tips.

po
Documenten & Instrumenten
Hoe begeleiden we de leerlingen weer naar school?

De werkgroep Schoolpsychologen van het Nederlands Instituut van Psychologen heeft een handreiking gemaakt over het begeleiden van leerlingen nu ze weer naar school gaan. Een vragenlijst voor het klassengesprek maakt daar onderdeel van uit.

po vo
Documenten & Instrumenten
Tips voor als de scholen weer opstarten van Steven Pont

In deze webinar van het LBBO geeft ontwikkelingspsycholoog Steven Pont tips voor als de scholen weer opstarten.

po vo
Documenten & Instrumenten
Passend onderwijs en de heropening van scholen

Wat betekent het openen van de scholen concreet en wat houdt dit in voor kinderen die ziek zijn of extra ondersteuning krijgen op school?

vo
Documenten & Instrumenten
Handreiking Terugkeer na corona

Deze handreiking van het samenwerkingsverband POBV reikt praktische handvatten aan die v(s)o scholen kunnen gebruiken wanneer ze weer (gefaseerd) open gaan.

po
Documenten & Instrumenten
Opnieuw naar school - Stichting School & veiligheid

Stichting School & Veiligheid heeft een informatieblad en stappenplan met aandachtspunten en praktische tips opgesteld dat scholen ondersteunt bij het weer naar school gaan.

po
Documenten & Instrumenten
Stappenplan weer op school

Om scholen te ondersteunen bij het uitvoeren van de eerste acties en het inventariseren van belangrijke onderwijsinhoudelijke vraagstukken is het Stappenplan Weer naar school ontwikkeld.

po
Documenten & Instrumenten
Onderwijs op afstand en terug naar school: focus en inrichting

In deze kaart van de PO-Raad draait het om de vraag: welke keuzes maakt de school voor zowel het onderwijs op school als voor het onderwijs op afstand als de leerlingen weer deels naar school komen?

po
Documenten & Instrumenten
Protocollen voor het opstarten van de po-scholen

Twee protocollen dienen als handreiking voor het primair onderwijs bij het opstarten van de scholen vanaf 11 mei. Ook is er een overzicht met meest gestelde vragen en zijn er posters te downloaden.

vo
Documenten & Instrumenten
De waarheid over de 1,5 meterschool

In dit filmpje van NOS Stories wordt precies uitgelegd hoe de 1,5 meterschool er uit gaat zien.

vo
Documenten & Instrumenten
Protocol beschikbaar voor het opstarten van de vo-scholen

De vo-scholen gaan – onder voorwaarden – vanaf 1 juni weer open. Het definitieve besluit hierover valt later deze maand, uiterlijk 20 mei. Scholen kunnen echter niet wachten met zich voor te bereiden op de heropening. Daarom publiceren de sociale partners nu een voorlopig protocol, op basis van de nu bekende richtlijnen van het kabinet.

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video