po vo so
14 juni 2021

Stappenplan samenhang corona-steunpakketten jeugd

Op de website van het NJi staat een stappenplan voor gemeenten en onderwijs (schoolbesturen en samenwerkingsverbanden passend onderwijs) die voor de gezamenlijke opgave staan om een plan te maken rondom het herstel en perspectief voor de jeugd na coronatijd. Het stappenplan geeft handvatten om vanuit een gezamenlijke analyse te komen tot een samenhangende aanpak. Dit stappenplan helpt om de krachten te bundelen, beter te doen wat kinderen en jongeren nodig hebben, de gezamenlijke opgave te vertalen naar een concreet plan en duurzame resultaten te bereiken voor kinderen en jongeren.

Gemeenten, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en maatschappelijke organisaties ontvangen steun van het kabinet om kinderen en jongeren mentaal, fysiek en sociaal terug te laten veren. Gemeenten ontvangen ook geld om jeugdwerkloosheid, armoede en schulden te bestrijden. Scholen en samenwerkingsverbanden passend onderwijs ontvangen geld voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs en het verminderen van onderwijsachterstanden. Door de verschillende geldstromen ligt versnippering op de loer.

Waarom is een samenhangend plan belangrijk?

De valkuil bestaat om vanuit de verschillende regelingen aparte plannen op te stellen. Hierdoor ontstaan losse projecten die zich richten op één leefdomein van een jongere. Maar losse projecten hebben weinig effect. Om meerwaarde en duurzame effecten voor de jeugd te creëren, is een doelgericht en samenhangend plan nodig vanuit alle leefdomeinen (thuis, op school, vrije tijd en online). De coronacrisis doet een appel op de verschillende partijen om de krachten te bundelen en intensief met elkaar samen te werken.

Het stappenplan

Het stappenplan bestaat uit zeven stappen. Per stap wordt beschreven wat het resultaat is, wat de stap inhoudt en welke vragen daarbij leidend zijn. Het werkblad bevat meer informatie en handvatten om deze stap met de werkgroep te gaan zetten. Dit stappenplan is geen blauwdruk, maar biedt een leidraad voor een continu proces van leren en verbeteren.

Bekijk hier het stappenplan met de werkbladen.

Webinars

De VNG en het Nederlands Jeugdinstituut organiseren twee webinars over een gezamenlijke aanpak van gemeenten en onderwijs voor de steunpakketten voor de jeugd. De webinars zijn op 24 juni en 8 september. Daarnaast organiseren diverse organisaties betrokken bij dit thema een netwerkbijeenkomst op 16 juni, voor bestuurders en beleidsmedewerkers onderwijs en jeugd van gemeenten, en voor leidinggevenden van samenwerkingsverbanden, hun schoolbesturen en staffunctionarissen.


Nieuws 19 oktober 2021

Landelijke conferentie ‘Passender en inclusiever!’ door integratie regulier en speciaal onderwijs

In de doorontwikkeling van passend onderwijs naar inclusiever onderwijs betekent de samenwerking of integratie van speciaal en regulier onderwijs een […]

Meer lezen »

Nieuws 15 oktober 2021

Leidraad voor opzetten van ouder- en jeugdsteunpunten

De leidraad ‘Samen bouwen aan ouder- en jeugdsteunpunten’ is verschenen voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs die ouder- en jeugdsteunpunten opzetten. De […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video