po vo
11 april 2018

Staat van samenwerkingsverbanden

Sinds de start van passend onderwijs in 2014 zijn vele activiteiten en initiatieven ontplooid. Op de website Passendonderwijsis.nl zijn positieve verhalen, best practises, foto’s en filmpjes te vinden zodat er een indruk wordt gegeven van wat er wel en niet werkt bij passend onderwijs. Recent is daar de Staat van de Samenwerkingsverbanden gepubliceerd.

Op allerlei niveaus wordt er samenwerking gezocht. En dat is niet zonder reden. Passend onderwijs komt vooral goed van de grond als samenwerkingsverbanden, gemeenten en partners in zorg en opvang de handen ineen slaan. Een goed afgestemde integrale aanpak levert meer op dan de som der delen. Vooral samenwerking met jeugdhulp en met de gemeenten is van groot belang, onder meer om het aantal thuiszitters te verminderen. Ook de samenwerkingsverbanden onderling werken nauw samen, met name aan de overgang van primair naar voortgezet onderwijs.

In navolging van de Onderwijsinspectie hebben de swv’s hun eigen visie gepubliceerd op de pagina ‘De staat van samenwerkingsverbanden‘. Ook zijn er tien verschillende praktijkvoorbeelden uitgewerkt in korte filmpjes en verhalen, waaruit blijkt hoe gewerkt wordt met creatieve en praktische oplossingen voor soms gecompliceerde kwesties.

 


Nieuws 12 juli 2018

Tien succesfactoren voor passend onderwijs

Op basis van de bijeenkomst over verevening in maart 2018 hebben deelnemers succesfactoren voor passend onderwijs geformuleerd. Tijdens de vervolgsessie […]

Meer lezen »

Nieuws 9 juli 2018

Passend onderwijs is passen en meten

De Tweede Kamer blijft kritisch op de uitvoering van passend onderwijs. Dat bleek begin juli in een reeks van overleggen […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video