po vo
11 november 2020

Slob verbetert passend onderwijs met 25 maatregelen

Met 25 maatregelen verbetert minister Slob passend onderwijs voor leerlingen, ouders en leraren. Leerlingen en hun ouders krijgen meer te zeggen over passend onderwijs. Zo krijgen leerlingen hoorrecht, zodat zij betrokken worden bij besluiten over hun oplossing. Voor ouders komt er betere informatie en komen er duidelijkere stappen wat ze kunnen doen als ze er met de school niet uitkomen.

Het aanbod voor leerlingen die extra hulp nodig hebben is verbeterd sinds de invoering van passend onderwijs, maar volgens de evaluatie op te veel plekken nog niet goed genoeg. Passend onderwijs is er voor alle leerlingen die extra hulp nodig hebben.

Om onrechtvaardige verschillen tussen regio’s tegen te gaan, komt er een landelijke norm voor basisondersteuning. In de norm wordt omschreven wat er van scholen tenminste verwacht wordt. Dat geeft leraren en ouders meer duidelijkheid. Bovendien kunnen scholen en leraren aan de hand daarvan in gesprek welke ondersteuning leraren nodig hebben.

Een andere maatregel is de invoering van het leerrecht voor leerlingen. Scholen en samenwerkingsverbanden moeten dit recht mogelijk maken.

De evaluatie concludeert dat de basisondersteuning vrijwel altijd tot ieders tevredenheid tot stand komt. Wanneer de situatie complexer wordt ontstaan echter problemen. Behalve de genoemde maatregelen, vallen daar bijvoorbeeld het aanpakken van hoge reserves bij samenwerkingsverbanden onder, en het voor thuiszitters mogelijk maken om tijdelijk afstandsonderwijs te volgen.

Leerlingen met en zonder ondersteuningsbehoeften moeten vaker samen dicht bij huis naar dezelfde school kunnen. Er zijn al veel van dit soort initiatieven om het onderwijs inclusiever te maken. Deze initiatieven krijgen ruimte om verder uit te breiden. Daarnaast wordt een plan gemaakt om alle scholen in de komende 15 jaar inclusiever te maken.

Kamerbrief ‘Verbeteraanpak passend onderwijs en route naar inclusiever onderwijs’
Bijlage 1: overzicht van geraadpleegde bronnen
Bijlage 2: Beleidsnota evaluatie passend onderwijs

_______________________________________________________________________

De evaluatie is een meerjarig onderzoek bestaande uit onder andere 70 deelstudies van NRO, adviezen van de Onderwijsraad, Inspectie van het Onderwijs en de Kinderombudsman, enquêtes en standpuntbepalingen van PO- en VO-raad, Ouders & Onderwijs, AOb en het Lerarencollecties. Op basis hiervan zijn vele bijeenkomsten gehouden met meer dan 25 vertegenwoordigende partijen en ook met leerlingen, ouders en leraren zelf.
_______________________________________________________________________

 

 


Nieuws 16 november 2020

Nieuwe handreiking en checklist aanwezigheid op school online

Ingrado heeft sinds kort een nieuwe handreiking aanwezigheidsregistratie en een checklist aanwezigheidsbeleid online staan. Beide hulpmiddelen dragen bij aan het […]

Meer lezen »

Nieuws 12 november 2020

Praktijkvoorbeeld ‘driehoeksgesprekken: meer aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling

In het praktijkvoorbeeld ‘Driehoeksgesprekken: praten mét in plaats van over leerlingen’ laat het Nijmeegse Dominicus College zien dat deze vorm […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video