po vo so
17 december 2020

Scholen tot 18 januari dicht voor bijna alle leerlingen

Scholen zijn fysiek gesloten vanaf 16 december tot en met tenminste 17 januari. Voor bepaalde groepen gelden uitzonderingen, zoals leerlingen in een kwetsbare positie. Het kabinet bepaalt op dinsdag 12 januari of de genomen maatregelen het gewenste effect hebben gehad en of de schoolgebouwen op 18 januari daadwerkelijk weer open kunnen gaan.

Uitzonderingen zijn er om 3 redenen

  • Voor (voor)examenleerlingen vanwege het belang van het examen en de beperkte tijd die er nog is.
  • Praktijkgericht onderwijs, omdat dit niet of nauwelijks vervangbaar is door afstandsonderwijs.
  • Leerlingen in kwetsbare posities, vanwege het grotere risico op achterstanden.

Voor wie gelden nu precies de uitzonderingen in het onderwijs?

  • Examenleerlingen.
  • Schoolexamens voor leerlingen in het voorexamenjaar.
  • Praktijkgerichte lessen in het vmbo, vso en pro.
  • Leerlingen in het primair onderwijs met één of twee ouders met een cruciaal beroep.
  • Leerlingen in een kwetsbare positie.

Bijzondere aandacht voor so, sbo en nieuwkomers

  • Voor leerlingen in kwetsbare posities bepaalt de school zelf, waar nodig in overleg met de gemeente, om welke leerlingen het gaat.
  • Hierbij wordt bijzondere aandacht gevraagd voor so, sbo en nieuwkomers.

Fysiek onderwijs voor vso en pro

Voor het vso en het pro geldt dat het merendeel van de leerlingen praktijkgericht onderwijs volgt en/of zich in een kwetsbare positie bevindt en waarvoor fysiek onderwijs aan de orde is.

Meer informatie

Voor details over de schoolsluiting en de uitzonderingen daarop, zie

Steunpunt Passend Onderwijs

Het Steunpunt Passend Onderwijs heeft – gezien de omstandigheden met weer oplopende besmettingen – begrip voor dit kabinetsbesluit. Het is van groot belang dat we dit als samenleving collectief oppakken en het besluit van het kabinet volgen. Het is heel vervelend voor de leerlingen, die vooral behoefte hebben aan stabiliteit en fysiek onderwijs en voor het onderwijspersoneel, dat weer moet overschakelen op online onderwijs. Wij zijn blij dat het kabinet uitzonderingen maakt voor fysiek onderwijs op school in de praktijkvakken, aan eindexamenkandidaten en voor kwetsbare leerlingen.


Nieuws 21 januari 2021

Inschrijving geopend voor Intervisietraject leidinggevenden passend onderwijs

In deze bijzondere periode is de behoefte groot om met elkaar – als leidinggevenden van swv’s – te sparren over […]

Meer lezen »

Nieuws 21 januari 2021

Uitwisselingsbijeenkomst ‘Anders Organiseren’

Veel scholen in het primair onderwijs zijn bezig, of zoeken naar manieren, om hun onderwijs anders te organiseren. Om scholen […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video