po vo
8 juli 2019

Scan Passend Onderwijs PO online!

De Scan Passend Onderwijs geeft u aanknopingspunten voor gesprekken met collega’s, maakt ontwikkelgebieden zichtbaar en helpt bij de evaluatie van de voortgang van het passend onderwijs. Naast de scan van het vo is er nu ook een versie voor het po! De scan kan zowel door de individuele school worden ingevuld, als door het schoolbestuur of samenwerkingsverband. Het is mogelijk om de resultaten van de deelnemende scholen van het schoolbestuur of samenwerkingsverband onderling te vergelijken.

Nieuwe ontwikkeling

Met diverse vertegenwoordigers in het primair onderwijs hebben wij de afgelopen maanden gewerkt aan de ontwikkeling van deze scan. Dank hierbij aan de verschillende bestuurders, schoolleiders en andere medewerkers uit het po en met bijzondere dank voor de betrokkenheid van het NJi en LECSO bij de ontwikkeling van deze scan. Tegelijkertijd is er samen met de professionals een gesprekshandleiding ontwikkeld die scholen en samenwerkingsverbanden kunnen gebruiken om het gesprek over passend onderwijs te voeren.

Scan (v)so

Momenteel wordt er ook gewerkt aan een scan voor het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze scan is naar verwachting dit najaar online.

Bekijk hier de Scan Passend Onderwijs.


Nieuws 17 juli 2019

Regeling screenings- en testinstrumenten lwoo en pro schooljaar 2020–2021

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 4 juli 2019, nr. 9030795, houdende de vaststelling van de […]

Meer lezen »

Nieuws 9 juli 2019

Kamer wil mogelijk landelijke norm voor basisondersteuning

De Tweede Kamer verzoekt minister Slob om bij de evaluatie van het Passend Onderwijs een landelijke norm voor basisondersteuning per […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video