po vo so
10 februari 2021

Save the date & oproep | Netwerkbijeenkomst: ‘Leidende principes’ in de samenwerking onderwijs-jeugd

We kijken terug op een zeer geslaagde netwerkbijeenkomst van samenwerkingsverbanden en gemeenten op 25 november jl. met als thema Evaluatie Passend Onderwijs – En nu verder! De rijke opbrengst uit de meer dan 20 break-outsessies geeft genoeg stof voor vervolgbijeenkomsten, waarbij de hamvraag is: hoe vertalen we beleidsvoornemens in concrete acties die gaan leven op de werkvloer, zodat de gewenste veranderingen landen op alle niveaus van het werkveld; van de leerkracht tot de schoolbestuurder, van de jeugdzorgmedewerker tot de wethouder?

Vervolgbijeenkomst

Om deze beweging in denken en doen te stimuleren, investeren wij tijdens de netwerkbijeenkomst op woensdag 14 april a.s. (9.00 – 11.00 uur) in het werken met de ‘Leidende principes’, zoals deze steeds vaker een rol spelen bij het vormgeven aan de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg. Wie daar meer over wil weten, kan alvast Leidende principes geven richting aan het sociaal domein lezen, in november 2020 gepubliceerd door het NJi en Movisie.

Wil je een bijdrage leveren?

Wij zoeken nog gespreksleiders voor deze regionale deelsessies. Wanneer je deze rol wilt vervullen, dan krijg je een korte digitale training aangeboden in de basisbeginselen van de visie achter de ‘leidende principes’. Deze staat gepland op dinsdag 9 maart as. van 10.00 – 12.00 uur via Zoom. De gespreksleiders van de break-outsessies in november krijgen automatisch een uitnodiging voor deze training. Wie deze training ook graag wil volgen en op 14 april als gespreksleider wil optreden, kan zich opgeven via secretariaat@netwerklpo.nl.


Nieuws 3 maart 2021

Webinar ME/CVS en onderwijs

Ingrado, ministerie van VWS en Pluut & Partners organiseren op maandag 12 april een webinar over ME/CVS en onderwijs. ME/CVS […]

Meer lezen »

Nieuws 23 februari 2021

Nationaal Programma Onderwijs

De huidige generatie leerlingen en studenten verdient alle kansen op volwaardig onderwijs en een goede toekomst. De coronacrisis mag dit […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video