po vo so
13 september 2021

Samenwerkingsverbanden zetten stevige stap in afbouw reserves

De samenwerkingsverbanden passend onderwijs zetten in 2020 een eerste, stevige stap in het afbouwen van hun bovenmatige reserves: die slonken met ruim 25 miljoen euro. De geplande afbouw loopt daarmee vrijwel op schema. Dit staat in de eerst gehouden ‘Monitor afbouw bovenmatige vermogens samenwerkingsverbanden‘.

Alle 151 samenwerkingsverbanden, zowel in het primair als voortgezet onderwijs, maakten begin dit jaar een plan om bovenmatige reserves uiterlijk eind 2023 af te bouwen. Netwerk LPO, Sectorraad swv vo, PO-Raad en VO-raad, verenigd in Werkgroep M23, namen het initiatief om een sectorplan te ontwikkelen en deze week presenteerden ze de eerste monitor op voortgang daarvan aan de demissionair minister.

Afbouw ligt op schema

De monitor laat zien dat:

  • De reserves van de 151 samenwerkingsverbanden in 2020 afnamen met ruim 25 miljoen euro;
  • De geplande afbouw voor 2021 en 2022 vrijwel in lijn is met de doelstellingen in het sectorplan;
  • Enkele samenwerkingsverbanden verwachten eind 2023 nog een reserve boven de signaleringswaarde te hebben

Sommige reserves blijven hoger

In het sectorplan staat dat er in 2023 geen bovenmatige reserves meer zijn bij de samenwerkingsverbanden. Het ziet er naar uit dat dat doel niet volledig gehaald wordt: 23 samenwerkingsverbanden vo verwachten dan gezamenlijk nog zo’n 11 miljoen euro bovenmatig vermogen te hebben. 56% daarvan komt voor rekening van de top vier van deze samenwerkingsverbanden.De samenwerkingsverbanden leggen ook uit waarom ze verwachten de bovenmatige reserves niet volledig af te bouwen: hun risicoanalyse geeft daar aanleiding toe. De werkgroep oordeelt bij deze monitoring niet over de plausibiliteit van de argumenten die samenwerkingsverbanden hanteren om een reserve boven de signaleringswaarde aan te houden.

Signaleringswaarde fluctueert

Samenwerkingsverbanden moeten zich realiseren dat de signaleringswaarde, en dus het deel van hun reserves dat bovenmatig is, een dynamisch getal is: worden de baten hoger of lager, dan wijzigt de signaleringswaarde. De komende jaren hebben bijvoorbeeld de extra NPO-gelden invloed op de signaleringswaarde.

De tweede monitoring Afbouw bovenmatige vermogens samenwerkingsverbanden passend onderwijs wordt in maart 2022 gepubliceerd. Daarvoor doet de Werkgroep M23 in januari 2022 weer een uitvraag bij de samenwerkingsverbanden.

Download


Nieuws 17 september 2021

Netwerkbijeenkomst PO/VO-J42: ‘De stem van de jongere’

Binnen passend onderwijs en jeugdhulp praten we vaak over kinderen en jongeren, maar niet vaak genoeg met hen. Terwijl het […]

Meer lezen »

Nieuws 14 september 2021

Inschrijven nu mogelijk voor de bijeenkomst bovenschoolse voorzieningen

Op 7 oktober 2021 van 15.00-17.00 uur organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs samen met het NJi en medewerkers van OPDC’s […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video