po vo
17 juli 2019

Regeling screenings- en testinstrumenten lwoo en pro schooljaar 2020–2021

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 4 juli 2019, nr. 9030795, houdende de vaststelling van de screenings- en testinstrumenten ten behoeve van de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) voor het schooljaar 2020–2021 (Regeling screenings- en testinstrumenten lwoo en pro schooljaar 2020–2021)

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,
Gelet op artikel 15d, tweede lid, van het Inrichtingsbesluit WVO;

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling screenings- en testinstrumenten

De screenings- en testinstrumenten ten behoeve van de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs voor het schooljaar 2020–2021 worden vastgesteld conform de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2.

De Regeling screenings- en testinstrumenten lwoo en pro schooljaar 2019–2020 wordt ingetrokken.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2019 en vervalt met ingang van 1 oktober 2020.

Artikel 4. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling screenings- en testinstrumenten lwoo en pro schooljaar 2020–2021.

Deze regeling zal met de toelichting en bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.
De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

Bron: Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Lees hier het artikel en de bijlage bij artikel 1. van de regeling screenings-en testinstrumenten lwoo en pro schooljaar 2020-2021


Nieuws 3 juni 2020

Weer naar school

De scholen in het primair onderwijs, het speciaal (voortgezet) onderwijs en de kinderopvangcentra zijn weer gestart. Het voortgezet onderwijs is […]

Meer lezen »

Nieuws 2 juni 2020

Mondelinge staatsexamens kunnen nu toch online, maar voor een beperkte groep leerlingen

Inmiddels zijn de schriftelijke en praktische staatsexamens al een week bezig. Op 6 juni beginnen de mondelinge staatsexamens. Oudervereniging Balans […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video