po vo so
14 oktober 2021

Publicatie: Toezichthouders nog zoekende in hun rol

Toezichthouders kunnen hun invloed meer aanwenden om passend onderwijs te laten slagen. Dat stelt Willem van Leeuwen die in opdracht van de VTOI-NVTK de redactie heeft gevoerd over de eerste herziene uitgave van ‘TOEZIEN op’. In deze publicatie belichten diverse auteurs het thema toezicht op passend onderwijs vanuit verschillende invalshoeken.

De aanleiding om toezicht op passend onderwijs – inclusief de samenwerkingsverbanden in de regio – uitgebreid te belichten, ligt voor de hand: in mei 2020 publiceerde het ministerie van Onderwijs het evaluatierapport passend onderwijs. Minister Slob schreef daarop de bekende brief met 25 verbeterpunten.

Volgens Willem van Leeuwen, onder meer onafhankelijk voorzitter bij de samenwerkingsverbanden Rijn en Gelderse Vallei én De Eem, is de noodzaak om het thema onder de aandacht te brengen groot. In de praktijk blijken toezichthouders vaak nog zoekende in hun rol. ‘Je houdt toezicht op het schoolbestuur. Maar de bestuurder acteert ook in het samenwerkingsverband. De scholen stellen een gemeenschappelijk doel voor passend onderwijs op, waar het eigen schoolbestuur zich aan bindt. Als het fout gaat, zo is wettelijk geregeld, staan de schoolbesturen aan de lat. En er gaat in het samenwerkingsverband bovendien geld om. Wat gebeurt daar en wat is je rol? Dat zijn relevante vragen.’

Via deze link is het hele artikel te lezen en de publicatie te downloaden.


Nieuws 19 oktober 2021

Landelijke conferentie ‘Passender en inclusiever!’ door integratie regulier en speciaal onderwijs

In de doorontwikkeling van passend onderwijs naar inclusiever onderwijs betekent de samenwerking of integratie van speciaal en regulier onderwijs een […]

Meer lezen »

Nieuws 15 oktober 2021

Leidraad voor opzetten van ouder- en jeugdsteunpunten

De leidraad ‘Samen bouwen aan ouder- en jeugdsteunpunten’ is verschenen voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs die ouder- en jeugdsteunpunten opzetten. De […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video