po vo so
27 mei 2021

Proeftuinen onderwijszorgarrangementen

Over de combinatie van onderwijs en zorg bestaan veel vragen. Wat mag wel en wat niet, welke ruimte bieden de wetten en hoe zit het met financiering? Ondertussen ontstaan in de praktijk steeds meer onderwijszorgarrangementen in veel verschillende varianten. De ministeries OCW en VWS zijn gestart met 15 onderwijszorgarrangementen als proeftuin, waarin de ruimte in de huidige wet- en regelgeving optimaal wordt benut. Met de input uit de proeftuinen wordt een experiment ingericht waarin meer ruimte in wet- en regelgeving wordt gecreëerd.

De proeftuinen lopen tot juni 2022 en worden begeleid door adviesbureau BMC. De 15 onderwijszorg-initiatieven zijn geselecteerd uit ruim 60 aanmeldingen. De initiatieven zijn zorgvuldig beoordeeld en geselecteerd aan de hand van de vooropgestelde selectiecriteria en voorwaarden. Vervolgens is een selectie gemaakt die heeft geleid tot een evenwichtige verdeling tussen de verschillende soorten initiatieven, doelgroepen, landelijke spreiding en spreiding over de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. 

Kennisdeling

Een onderdeel van de proeftuinen is kennisdeling, waarbij kennis en ervaringen van de deelnemende initiatieven wordt gedeeld, zodat andere initiatieven en partijen (zoals samenwerkingsverbanden) hiervan kunnen leren. Bent u geïnteresseerd in deelname om goede voorbeelden, lessen, voortgang en knelpunten in de wet- en regelgeving uit te wisselen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar oza@BMC.nl.

Vervolgtraject

  • De proeftuinen lopen van 10 mei 2021 tot juni 2022.
  • Het experiment start naar verwachting in september 2022. In het experiment kunnen organisaties afwijken van bepaalde wet- en regelgeving die tijdens de proeftuinen als ongewenste belemmering wordt ondervonden. Hierdoor kunnen innovatieve initiatieven op het gebied van onderwijs en zorg alternatieve passende maatwerkmogelijkheden vormgeven of verder brengen. De effecten van het experiment worden gemonitord.
  • De opbrengsten uit het experiment vormen de basis voor het wijzigen van wet- en regelgeving voor een nieuwe vorm van onderwijs en zorg op de lange termijn.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Bekijk dan de website van de rijksoverheid.nl voor meer informatie of stel uw vraag aan het projectteam, door een mail te sturen naar onderwijszorgarrangementen@minocw.nl.

Wilt u meer weten over welke mogelijkheden er al zijn binnen de bestaande wet- en regelgeving om onderwijs en zorg te combineren? In de onlangs gepubliceerde Handreiking Onderwijs, zorg en de Leerplichtwet van Ingrado, staat beschreven wie verantwoordelijk is en welk wettelijk kader momenteel van toepassing is.  


Nieuws 17 september 2021

Netwerkbijeenkomst PO/VO-J42: ‘De stem van de jongere’

Binnen passend onderwijs en jeugdhulp praten we vaak over kinderen en jongeren, maar niet vaak genoeg met hen. Terwijl het […]

Meer lezen »

Nieuws 14 september 2021

Inschrijven nu mogelijk voor de bijeenkomst bovenschoolse voorzieningen

Op 7 oktober 2021 van 15.00-17.00 uur organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs samen met het NJi en medewerkers van OPDC’s […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video