po vo
22 januari 2019

Privacy en gegevens delen in het sociaal domein: de wetgever is aan zet

Het delen van gegevens in het sociale domein is vanwege privacywetgeving voor professionals en zorginstellingen een heikel punt. Tijdens de werkconferentie de Bedoeling op 14 november jl. presenteerde het Programma Sociaal Domein drie voorstellen voor een betere juridische basis voor de uitwisseling van persoonsgegevens. De discussie tussen professionals, bestuurders en privacydeskundigen en de opbrengsten uit deze conferentie gaan gebruikt worden voor verdere uitwerking van toekomstige wetgeving.

Digitale Privacy Tool

De VO-raad werkt met verschillende partners aan ondersteunende documenten voor de samenwerking tussen onderwijs en jeugd en heeft een tool die hierbij helpt. De digitale Privacy Tool geeft overzicht en duidelijkheid over wat samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen moeten regelen op het gebied van passend onderwijs en privacy.


Nieuws 17 april 2019

Netwerkbijeenkomst (financieel) management, verantwoording en kwaliteitszorg

Op 28 november 2019 organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs (SPO) in Utrecht de landelijke netwerkbijeenkomst, waarin u op de hoogte […]

Meer lezen »

Nieuws 17 april 2019

Ontwikkelgroep schoolondersteuningsprofiel (SOP)

U kunt zich nu aanmelden voor de ontwikkelgroep schoolondersteuningsprofiel (SOP). Via het SOP kunnen scholen en lerarenteams aangeven hoe zij […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video