po vo
11 januari 2018

Privacy App Jeugd nu ook voor jeugdhulpverleners

Met ingang van 9 januari 2018 is de PrivacyApp Jeugdhulp en jeugdbescherming vernieuwd. Bevatte de eerste versie van de app alleen informatie-flows voor jongeren, in de nieuwe versie zijn nu ook informatie-flows beschikbaar voor jeugdhulpverleners die informatie willen opvragen bij, of verstrekken aan andere professionals, zoals andere jeugdhulpverleners, jeugdartsen of -psychiaters, een voogd of jeugdreclasseerder, de gemeente of wijkteam.

Ook geeft de app informatie over het doen van meldingen bij de Raad, Veilig Thuis of in de Verwijs Index Risicojongeren en het organiseren van casusoverleggen. Voor smartphones en tablets is de app te downloaden via jeugdconnect.nl/privacy. Gebruikers van laptops en desktops kunnen het webadres van de app opslaan in de favorieten van hun browser. De komende maanden zullen nieuwe informatie-flows worden toegevoegd voor andere categorieën professionals, onder andere voor jeugdbeschermers en de jeugd-GGZ.

Jeugdhulpverleners vinden in de app antwoord op vragen als: ‘Onder welke voorwaarden mag ik gegevens verstrekken aan een andere professional?’, ‘Waar moet ik rekening mee houden als ik gegevens opvraag?’, ‘Hoe zit het met gezag van ouders?’, en ‘Wat als ouders het niet met elkaar eens zijn?’ Aan de hand van vragen worden zij naar het juiste antwoord geleid. Daar waar relevant kunnen zij doorklikken naar stappenplannen voor het maken van afwegingen. Bijvoorbeeld over het doorbreken van het beroepsgeheim zonder toestemming. Ook bevat de app uitgebreide informatiepagina’s over bijvoorbeeld tuchtrecht, ouderlijk gezag en leeftijdsgrenzen.

Breed gedragen initiatief

De Privacy App Jeugd is een initiatief van de manifestpartners ‘In goed vertrouwen; de privacy van de jeugd geborgd’. Dit is een coalitie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en ruim 20 branche- en beroepsorganisaties in de jeugdhulp en jeugdbescherming, waaronder GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, het NIP, Sociaal Werk Nederland, en de KNMG.

In september 2017 lanceerden zij de eerste versie van de PrivacyApp Jeugd. Met informatie voor jongeren die jeugdhulp ontvangen, of onder een jeugdbeschermingsmaatregel vallen. Met de toevoeging van deze informatie-flows voor jeugdhulpverleners ontstaat er een app waar zowel jongeren en professionals informatie rond privacy-vragen kunnen vinden, afgestemd op hun eigen beleving. Tegelijkertijd kunnen zij in elkaars informatie-flows kijken. Op die manier willen de manifestpartners bijdragen aan een grotere transparantie rond privacy-issues voor alle betrokkenen, en het goede gesprek hierover te stimuleren.

Voor jongeren is er een animatiefilmpje beschikbaar. Dit vertelt in 60 seconden wat jongeren van de app kunnen verwachten.


Nieuws 20 juni 2018

Veelgestelde vragen over de jeugdsector

Recent heeft het NJi een handreiking gepubliceerd voor nieuwe raadsleden en wethouders waarin veelgestelde vragen over de jeugdsector worden beantwoord. […]

Meer lezen »

Nieuws 19 juni 2018

Ondersteuning nodig bij integratie so-sbo-bao?

Mede naar aanleiding van de Landelijke Praktijkdag integratie so-sbo-bao op 28 april jl. is de ‘Ontwikkelgroep gespecialiseerd basisonderwijs’ uitgebreid met […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video