po vo
26 april 2020

Prikbord met goede voorbeelden

Hieronder vindt u een overzicht van mooie voorbeelden van scholen en samenwerkingsverbanden die, net als u, bezig zijn met het treffen van voorbereidingen voor als het onderwijs weer opstart. Meer weten over een initiatief? De contactgegevens staan erbij, zodat u contact kunt opnemen om ervaringen uit te wisselen. Heeft u zelf een mooi voorbeeld? Stuur deze dan samen met contactgegevens naar steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl

Leerlingen denken mee over hoe hun school open kan

Na de meivakantie gaan de basisscholen weer open. Maar met de hele klas tegelijk naar binnen, dat zal niet meteen gebeuren. Op basisschool De Rietpluim in Nuenen denken kinderen samen met leraren na over hoe de lessen er na de vakantie uit gaan zien.

Handreiking Coro-NA

Inspiratie om de tijd na de intelligente lock-down goed vorm te geven (als de scholen weer open zijn). De schoolondersteuners van SWW 3006 hebben uit de veelheid aan artikelen een handreiking gemaakt voor schoolleiders en onderwijsgevend- en onderwijsondersteunend personeel.

Hoe bereiden VO scholen zich voor op de heropening op 2 juni?

De VO-raad sprak met een aantal scholen over wat hun plannen zijn en hoe hun voorbereidingen verlopen. Lees deze voorbeelden hier. Op de webpagina staat ook informatie over ondersteuning bij de voorbereidingen voor de heropening van de scholen.

Samenwerking passend onderwijs in Noord-Kennemerland

In deze film van het NJi legt Astrid Ottenheymvan samenwerkingsverband PPO Noord-Kennemerland  uit hoe zij de kinderen in een kwetsbare situatie ondersteunen bij het realiseren van passend onderwijs thuis en de voorbereiding voor na corona.

Boekje ter voorbereiding starten school

Samenwerkingsverband De Liemers PO heeft een boekje gemaakt dat de leerlingen helpt voorbereiden dat ze weer naar school gaan.

LinkedIn groep ‘Na corona weer naar school SWV Rijn & Gelderse Vallei’

De ‘Na Corona weer naar school’-groep heeft als doel om binnen deze regio de diverse initiatieven inzichtelijk te maken en met elkaar in contact te brengen. Naast de onderwijsprofessionals binnen de  regio Rijn & Gelderse Vallei zijn professionals vanuit particuliere scholen, het voortgezet onderwijs, andere samenwerkingsverbanden, jeugdzorg en gemeenten van harte welkom om deel te nemen!
Bezoek de LinkedInpagina

Vlog – Welke stappen zijn te zetten voordat vo-scholen open kunnen?

In deze vlog vertellen Eric Gulikers, Wendelien Hoedemaker en Co de Custer welke stappen zij moeten maken voordat vo-scholen weer open kunnen gaan op 1 juni.

Werkgroep en handreiking ‘Terugkeer na corona’

Deze handreiking van het samenwerkingsverband POBV reikt praktische handvatten aan die v(s)o scholen kunnen gebruiken wanneer ze weer (gefaseerd) open gaan. De handreiking behandelt zowel algemene aanwijzingen als specifieke tips per doelgroep. Bij dit swv is een werkgroep ‘Terugkeer na Corona’ in het leven geroepen. In de werkgroep zijn verschillende disciplines vertegenwoordigd: een zorgcoördinator, een ambulant begeleider, een gezinsbegeleider van het CJG, een schoolmaatschappelijk werker van het CJG, een gedragsdeskundige van het CJG, een onderwijskundige van het swv en een psycholoog van het swv. De werkgroep clustert de specifieke doelgroepen en is bezig met de uitwerking van tips en adviezen voor de terugkeer bij deze doelgroepen.

Meer weten?
Contactpersoon: Jolien Siegers, psycholoog SWV POBV
Telefoonnummer: 085-0439610.
E-mailadres: j.siegers@pobv.nl


Nieuws 19 oktober 2021

Landelijke conferentie ‘Passender en inclusiever!’ door integratie regulier en speciaal onderwijs

In de doorontwikkeling van passend onderwijs naar inclusiever onderwijs betekent de samenwerking of integratie van speciaal en regulier onderwijs een […]

Meer lezen »

Nieuws 15 oktober 2021

Leidraad voor opzetten van ouder- en jeugdsteunpunten

De leidraad ‘Samen bouwen aan ouder- en jeugdsteunpunten’ is verschenen voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs die ouder- en jeugdsteunpunten opzetten. De […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video