Samenwerkingsverbanden

Praktijkvoorbeelden

Waar bent u naar op zoek?

po vo
Praktijkvoorbeelden
Zoektocht naar een passend kwaliteitszorgsysteem

Nu de meeste organisaties op orde zijn, is er bij samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs behoefte aan een kwaliteitszorgsysteem. Maar hoe zet je dat op? Stagiaires Surya Carhillo en Femke Janssen deden er onderzoek naar. Ieder vanuit een eigen invalshoek en achtergrond. De een in Amsterdam, de andere in Tilburg. [Praktijkvoorbeeld uit 2017]
Lees meer

po vo
Praktijkvoorbeelden
Praktijkvoorbeeld swv Gelderse Vallei

Alle v(s)o-scholen van samenwerkingsverband Gelderse Vallei – totaal 11 locaties – worden de komende jaren gevisiteerd door steeds wisselende visitatieteams. Dat is besloten op basis van twee succesvolle proefvisitaties, onder andere bij vmbo/mbo Aeres in Ede. Mark Dees, directeur van deze school, en Maartje Krüse, directeur van het samenwerkingsverband, vertellen over de bevindingen van deze pilot.

po vo
Praktijkvoorbeelden
Verrassend Passend 2

Dit is de opvolger van de succesvolle uitgave Verrassend Passend. In dit boek vertellen medewerkers van swv-en en scholen (po, vo en (v)so), ouders, gemeenten en medewerkers jeugdzorg openhartig over de manier waarop zij bezig zijn met passend onderwijs.

po vo
Praktijkvoorbeelden
Alles draait om bewustwording

Privacy; je kunt je nooit genoeg bewust zijn van de gevoeligheid van het onderwerp, en dan nóg kun je ongewild iemands privacy schenden. Ellen Derks, orthopedagoog bij het samenwerkingsverband VO Weert, Nederweert en Cranendonck is daar uit hoofde van haar beroep goed van doordrongen: “Je moet je voortdurend bewust zijn van wat je doet en zegt.” [Praktijkvoorbeeld uit 2017]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Boek 'Verrassend passend'

In dit boek vertellen medewerkers van swv-en en scholen uit alle windstreken openhartig over de manier waarop zij bezig zijn met passend onderwijs, wat dat oplevert, waar ze trots op zijn, maar ook tegen welke hobbels ze aanlopen en hoe ze daarvoor oplossingen zoeken. Zij geven u als lezer een kijkje in de keuken, vertellen wat wel en wat niet werkt en geven praktische tips. [Uit 2016]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Wederwaardigheden van een OPR

De ondersteuningsplanraad (OPR) van samenwerkingsverband Groningen stad (VO 20.01) is inmiddels op stoom gekomen. Maar meepraten en adviseren over het ondersteuningsplan en over passend onderwijs gaat niet vanzelf, zo blijkt uit de ervaringen. De OPR van dit samenwerkingsverband nam verschillende maatregelen om optimaal te kunnen functioneren. [Praktijkvoorbeeld uit 2016]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Privacy de juiste afweging maken

Ook het samenwerkingsverband VO Waterland heeft een privacyreglement waarin is vastgelegd hoe de betrokken partijen omgaan met de privacy van leerlingen en ouders. Toch is de privacy met zo’n reglement niet waterdicht te regelen, weet directeur Marianne van Zanten. Welke privacyvraagstukken spelen een rol? En hoe gaat het samenwerkingsverband VO Waterland daarmee om? [Praktijkvoorbeeld uit 2016]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Inspiratiedag 2016 – SWV V(S)O 25.06

Het Samenwerkingsverband V(S)O 25.06 organiseerde begin maart voor het tweede jaar een Inspiratiedag voor haar 29 scholen en kernpartners. Tijdens deze bijzondere dag keken ruim 200 deelnemers waar ze met elkaar binnen het samenwerkingsverband staan, wat er al bereikt is en waar ze zich nog samen voor moeten inzetten. Door elkaar te leren kennen, kennis te delen en bij elkaar in de keuken te kijken, deden de deelnemers veel inspiratie op en kregen ze praktische handvatten om in de eigen praktijk mee aan de slag te gaan.

po vo
Praktijkvoorbeelden
Ambulante ondersteuning ‘nieuwe stijl’ – de Meierij (regio ’s-Hertogenbosch)

Bij de nieuwe aanpak financiert het samenwerkingsverband de ambulante ondersteuning vanuit één budget. Daardoor kunnen scholen zonder tussenkomst van een indicatiesteller ambulante ondersteuning toekennen. Het aanvragen van ambulante ondersteuning is daarmee laagdrempelig en veel sneller te regelen. Verder geeft deze aanpak scholen meer vrijheid in het verdelen van zorg. Hiermee heeft de Meierij een laagdrempelig en flexibel zorgaanbod. [Praktijkvoorbeeld uit 2014]

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video