Professionalisering

Praktijkvoorbeelden

Waar bent u naar op zoek?

po vo
Praktijkvoorbeelden
Verrassend Passend 2

Dit is de opvolger van de succesvolle uitgave Verrassend Passend. In dit boek vertellen medewerkers van swv-en en scholen (po, vo en (v)so), ouders, gemeenten en medewerkers jeugdzorg openhartig over de manier waarop zij bezig zijn met passend onderwijs.

po vo
Praktijkvoorbeelden
Scholen helpen scholen

Waarom zou je voor het oplossen van een probleem externe hulp inroepen als die ook binnen de eigen gelederen voorhanden is? Dat vroegen Frans Jordaan, kwaliteitsmedewerker van het samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden, en drie zorgcoördinatoren zich vorig jaar af. Het antwoord is er inmiddels: begin je eigen visitatiecommissie. [Praktijkvoorbeeld uit 2017]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Ik raad iedereen aan om dit ook te doen

Alle v(s)o-scholen van samenwerkingsverband Gelderse Vallei – totaal 11 locaties – worden de komende jaren gevisiteerd door steeds wisselende visitatieteams. Dat is besloten op basis van twee succesvolle proefvisitaties, onder andere bij vmbo/mbo Aeres in Ede. Mark Dees, directeur van deze school, en Maartje Krüse, directeur van het samenwerkingsverband, vertellen over de bevindingen van deze pilot. [Praktijkvoorbeeld uit 2017]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Omgaan met de dubbel bijzondere leerling

Hoewel het een kleine groep is, houdt ambulant cluster 4-begeleider Lilian Snijders zich een groot deel van haar werktijd bezig met zogenoemde ‘dubbel bijzondere leerlingen’. Zij werkt bij de AED in onder meer Leiden als specialist op het gebied van hoogbegaafdheid en komt als zodanig op scholen in meerdere samenwerkingsverbanden. We praten met haar over een specifieke groep hoogbegaafden: de dubbel bijzondere leerlingen. [Praktijkvoorbeeld uit 2017]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Samen1school brengt rust en veiligheid in de school

Samen1school is een brede aanpak die leidt tot een veilig en positief sociaalpedagogisch klimaat in de school. De aanpak is ontwikkeld op basisschool De Springplank in Huizen (RKO Huizen). We praten met de ontwikkelaars Yvonne Vlaanderen, gedragsdeskundige, personeels-functionaris en leerkrachtcoach van RKO Huizen en Joop van Baalen, teamleider bovenbouw op De Springplank en bovenschools ict-functionaris. “De inspectie gaf ons een maximale score voor veiligheid.” [Praktijkvoorbeeld uit 2017]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Co-teaching - beter omgaan met diversiteit

Passend onderwijs is erbij gebaat als meerdere onderwijsprofessionals intensief met elkaar samenwerken in de klas. Althans, als die samenwerking aan bepaalde eisen voldoet. Dat betoogt Dian Fluijt, die gespecialiseerd is op het gebied van co-teaching. Fluijt is docent bij het Seminarium voor Orthopedagogiek en lid van het lectoraat ‘Normatieve Professionalisering’ van Hogeschool Utrecht. Daarnaast is zij eigenaar van ‘De OnderwijsMENSen’. Wat is co-teaching? En waarom draagt het bij aan passend onderwijs? [Praktijkvoorbeeld uit 2017]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Passend onderwijs vraagt om innovatief leiderschap

Passend onderwijs biedt ruimte om met elkaar nieuwe vormen van samenwerken, onderwijs en ondersteuningsvormen in te richten. Dit is een kans en een uitdaging. Om sommige leerlingen een passende plek te kunnen bieden, moeten soms oude structuren los worden gelaten en creatieve oplossingen worden gevonden. Dit vraagt om innovatief leiderschap. Hoe geef je als schoolbestuurder en schoolleider hier vorm aan? Tijdens het VO-congres op 30 maart 2017, Leidinggeven aan verandering, vertelden Ingrid van Eijndhoven, vestigingsdirecteur op het Antoon Schellenscollege en Pleinschool Helder, en Jan Kloosterman, directeur zorg op Jacobus Fruytier Scholengemeenschap, hoe innovatief leiderschap kan helpen bij het vinden van een passende onderwijsplek voor alle leerlingen. [Praktijkvoorbeeld uit 2017]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Boek 'Verrassend passend'

In dit boek vertellen medewerkers van swv-en en scholen uit alle windstreken openhartig over de manier waarop zij bezig zijn met passend onderwijs, wat dat oplevert, waar ze trots op zijn, maar ook tegen welke hobbels ze aanlopen en hoe ze daarvoor oplossingen zoeken. Zij geven u als lezer een kijkje in de keuken, vertellen wat wel en wat niet werkt en geven praktische tips. [Uit 2016]

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video