In en om de school

Praktijkvoorbeelden

Waar bent u naar op zoek?

Filter op onderwerp
po vo
Praktijkvoorbeelden
De overgang po-vo: in groep 6 beginnen

Ze trekken samen op om de overgang van primair naar voortgezet onderwijs voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften zo goed mogelijk te laten verlopen: Manon de Groot, werkzaam bij samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO en Hannie Smolders, die bij het gelijknamige samenwerkingsverband VO werkt. Samen met scholen hebben zij de afgelopen jaren een aanpak ontwikkeld. Vroeg beginnen is de kern. [Praktijkvoorbeeld uit 2018]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Basisondersteuning verbeteren op basis van audits

Werken aan de kwaliteitsverbetering van passend onderwijs en leren van elkaar. Met die intenties voeren de vo-scholen van samenwerkingsverband Stichting Leerlingenzorg Noordwest Veluwe interne audits bij elkaar uit. Gert van de Kamp en Karel Geurts zijn als voorzitter en secretaris de twee vaste leden van de auditcommissie. Van de Kamp is directeur van het samenwerkingsverband. Geurts is beleidsmedewerker bij Stichting Speciaal Onderwijs Midden Nederland en heeft veel auditervaring. [Praktijkvoorbeeld uit 2018]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Gevarieerde opbrengsten leergang passend onderwijs

Sinds de invoering van passend onderwijs (2014), kunnen docenten van de zes deelscholen van de Winkler Prins in Veendam, intern de leergang Passend onderwijs volgen. De cursus is ontwikkeld en wordt verzorgd door Aaldrik Pot, directeur van de stafdienst leerlingbegeleiding, en gedragsdeskundige Jorin Kuipers. De leergang levert meer op dan alleen kennis over passend onderwijs, zo blijkt uit een gesprek met Pot en Kuipers. [Praktijkvoorbeeld uit 2018]

po vo
Praktijkvoorbeelden
In een oogopslag een beeld van de leerling

Op het IJsselcollege in Capelle aan den IJssel is de afgelopen jaren een werkzame ondersteuningsstructuur opgebouwd. Korte lijnen bevorderen dat leerlingen zo snel mogelijk de benodigde ondersteuning krijgen. Om de docenten te helpen om in de klas zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van leerlingen, is dit schooljaar het zogenoemde ‘groepsoverzicht’ geïntroduceerd. Nanda Verburg, ondersteuningscoördinator van de school, vertelt erover. [Praktijkvoorbeeld uit 2018]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Special: Verrassend Passend special in en om de school

Op allerlei niveaus werken mensen met hart en ziel aan passend onderwijs, maar uiteindelijk gaat het er om wat er gebeurt in de school en in de klas. In deze nieuwe uitgave van de reeks Verrassend Passend zijn een aantal mooie voorbeelden van deze complexe opdracht van passend onderwijs verzameld.

po vo
Praktijkvoorbeelden
Geen brugklas? Deze scholen kwamen zelf met een oplossing

Voor de ene leerling is het eerder duidelijk waar hij of zij in het voortgezet onderwijs het best op zijn of haar plaats is dan voor de andere leerling. Voor leerlingen van wie het advies schommelt tussen praktijkonderwijs en vmbo werken scholen steeds vaker met een schakelklas. [Praktijkvoorbeeld uit 2017]
Lees meer

vo
Praktijkvoorbeelden
Kleinere havo/vwo-klas tegen te veel prikkels

Leerlingen met een vorm van autisme hebben behoefte aan structuur. Maar sommigen kregen nog te veel prikkels in een klas met 24 leerlingen. Daarom startten scholengemeenschap Singelland en RENN4 dit jaar het Matrix Lyceum. Hier krijgen maximaal tien havo/vwo-leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte in de onderbouw volgens het normale rooster les. Het enige verschil: alleen praktijklessen als biologie en sport zijn op de grotere locatie. De overige lessen zijn in het kleine leslokaal. [Praktijkvoorbeeld uit 2017]
Lees meer

po vo
Praktijkvoorbeelden
‘Zorg dat alle scholen expertise hebben over (hoog)begaafdheid’

(Hoog)begaafdheid is geen vast onderdeel van het curriculum van de lerarenopleidingen. Ook beschikken niet alle scholen over laagdrempelig gespecialiseerde kennis op dit gebied. Dat zou wel het geval moeten zijn, vindt Desirée Houkema. Zij is projectleider (Hoog)begaafdheid en Passend Onderwijs bij het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO).
[Praktijkvoorbeeld uit 2018] Lees meer

po vo
Praktijkvoorbeelden
Sporten op je eigen niveau dankzij Special Heroes: ‘Ieder kind kan een held zijn’

Meedoen aan de paralympische spelen? Dat is misschien niet voor elk kind weggelegd, maar dankzij Stichting Special Heroes Nederland is lekker kunnen sporten op je eigen niveau dat wel. Special Heroes ontwikkelde stimuleringsprogramma’s voor leerlingen in het speciaal onderwijs, zodat kinderen en jongeren met een beperking kunnen ervaren hoe leuk sport, maar ook kunst en cultuur kunnen zijn. ‘Ze krijgen de kans nieuwe dingen te proberen en ontwikkelen zelfvertrouwen.’ [Praktijkvoorbeeld uit 2018]
Lees meer

vo
Praktijkvoorbeelden
Op Sprengeloo in Apeldoorn leer je door te dóen!

Sprengeloo is een school voor vmbo en mavo X-tra in Apeldoorn. In vijf jaar tijd groeide de school van 550 naar bijna duizend leerlingen. Wat veroorzaakte deze groei en hoe waarborgt de school de kwaliteit van onderwijs en begeleiding met bijna twee keer zoveel leerlingen? Directeur Gerjan van Dijken vertelt. [Praktijkvoorbeeld uit 2018]
Lees meer

po vo
Praktijkvoorbeelden
Getting it right for every child: Leren van Schotland

‘Getting it right for every child’. Onder deze slogan werd in 2004 in Schotland een nieuwe ambitie neergelegd. Sinds 2014 is het ook onderdeel van de wetgeving voor alle maatregelen en beleid rond kinderen. Het Schotse onderwijs is bijvoorbeeld zoveel mogelijk gebaseerd op het vormen van een inclusieve omgeving voor alle kinderen. Daarnaast zet Schotland in op een gemeenschappelijke cultuur en taal. Voor ouders, jongeren en professionals. [Praktijkvoorbeeld uit 2018]
Lees meer

vo
Praktijkvoorbeelden
Succeservaringen op je eigen niveau op Accrete

Ze hadden al een succesvolle plusklas, maar leerlingen die beter met hun handen leren dan uit boeken vielen nog steeds buiten de boot. Speciaal voor hen ontwikkelde Accrete een praktijkklas, die ze laat proeven van de toekomst. [Praktijkvoorbeeld uit 2018]
Lees meer

po vo
Praktijkvoorbeelden
Verrassend Passend 2

Dit is de opvolger van de succesvolle uitgave Verrassend Passend. In dit boek vertellen medewerkers van swv-en en scholen (po, vo en (v)so), ouders, gemeenten en medewerkers jeugdzorg openhartig over de manier waarop zij bezig zijn met passend onderwijs.

po vo
Praktijkvoorbeelden
Goed beslagen ten ijs naar het vervolgonderwijs

Uit overheidsonderzoek bleek een paar jaar geleden dat veel leerlingen met een functiebeperking vastlopen in het hbo en op de universiteit. De Monnikskap in Nijmegen, een van de weinige havo- en vwo-scholen voor kinderen met een lichamelijke beperking of een langdurige ziekte, besloot daar iets aan te doen. Ingrid Kerkman, begeleider passend onderwijs, vertelt over de Toekomstmodule die de school heeft ontwikkeld. [Praktijkvoorbeeld uit 2017]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Alles draait om bewustwording

Privacy; je kunt je nooit genoeg bewust zijn van de gevoeligheid van het onderwerp, en dan nóg kun je ongewild iemands privacy schenden. Ellen Derks, orthopedagoog bij het samenwerkingsverband VO Weert, Nederweert en Cranendonck is daar uit hoofde van haar beroep goed van doordrongen: “Je moet je voortdurend bewust zijn van wat je doet en zegt.” [Praktijkvoorbeeld uit 2017]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Versterk de driehoek kind-school-ouders

Investeren in de relatiedriehoek kind – school – ouders loont. Dat geldt voor alle leerlingen, en zeker voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften, zo is de ervaring van Hiltje Rookmaker, rector van de Leon van Gelderschool in Groningen. “Ons ouderbeleid geldt voor alle leerlingen, want ieder kind heeft recht op passend onderwijs.” [Praktijkvoorbeeld uit 2017]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Passend onderwijs in de 'anders-leren klas'

Maatwerk en differentiatie. Als we passend onderwijs willen realiseren, zijn dit onmisbare elementen in ons onderwijs, zo is de redenering op het ds. Pierson College. Daarom heeft de school proeftuinen ingericht, waar docenten samen met leerlingen een nieuwe aanpak ontwikkelen. De ‘Anders leren-klas’ is één van de proeftuinen. Willeke Rijkers, afdelingsleider van de brugklassen, vertelt over de aanpak. [Praktijkvoorbeeld uit 2017]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Voor iedereen een plaats onder de zon

De Korenaar in Eindhoven is een school voor gewoon, regulier basisonderwijs, die zich onderscheidt door een visie die zó gewoon is, dat ze weer bijzonder wordt. Het is namelijk een school voor alle kinderen uit de buurt. Maar dan ook allemaal. Portret van een inclusieve school. [Praktijkvoorbeeld uit 2017]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Samenwerken aan talentontwikkeling

Jong talent ondersteunen en stimuleren. Met dat doel hebben ruim veertig organisaties in Leiden en omgeving de handen ineen geslagen. Onder de naam ‘De Leidse Aanpak voor Talentontwikkeling’ werken de partners samen en wisselen zij kennis en expertise uit. Projectleider Lineke van Tricht vertelt over de activiteiten en de verworvenheden van ‘De Leidse Aanpak’. [Praktijkvoorbeeld uit 2017]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Helder voor autisme

In Eindhoven staat een school die is toegerust voor een heel speciale doelgroep: kinderen met autisme. Al ver voor het tijdperk van passend onderwijs werkten gemeente en schoolbesturen hier eendrachtig samen om een voorziening voor deze kinderen te creëren. Een van de twee moeders van het succes ‘Pleinschool Helder’ is Ingrid van Eijndhoven – what’s in a name? [Praktijkvoorbeeld uit 2017]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Co-teaching - beter omgaan met diversiteit

Passend onderwijs is erbij gebaat als meerdere onderwijsprofessionals intensief met elkaar samenwerken in de klas. Althans, als die samenwerking aan bepaalde eisen voldoet. Dat betoogt Dian Fluijt, die gespecialiseerd is op het gebied van co-teaching. Fluijt is docent bij het Seminarium voor Orthopedagogiek en lid van het lectoraat ‘Normatieve Professionalisering’ van Hogeschool Utrecht. Daarnaast is zij eigenaar van ‘De OnderwijsMENSen’. Wat is co-teaching? En waarom draagt het bij aan passend onderwijs? [Praktijkvoorbeeld uit 2017]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Passend onderwijs vraagt om innovatief leiderschap

Passend onderwijs biedt ruimte om met elkaar nieuwe vormen van samenwerken, onderwijs en ondersteuningsvormen in te richten. Dit is een kans en een uitdaging. Om sommige leerlingen een passende plek te kunnen bieden, moeten soms oude structuren los worden gelaten en creatieve oplossingen worden gevonden. Dit vraagt om innovatief leiderschap. Hoe geef je als schoolbestuurder en schoolleider hier vorm aan? Tijdens het VO-congres op 30 maart 2017, Leidinggeven aan verandering, vertelden Ingrid van Eijndhoven, vestigingsdirecteur op het Antoon Schellenscollege en Pleinschool Helder, en Jan Kloosterman, directeur zorg op Jacobus Fruytier Scholengemeenschap, hoe innovatief leiderschap kan helpen bij het vinden van een passende onderwijsplek voor alle leerlingen. [Praktijkvoorbeeld uit 2017]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Boek 'Verrassend passend'

In dit boek vertellen medewerkers van swv-en en scholen uit alle windstreken openhartig over de manier waarop zij bezig zijn met passend onderwijs, wat dat oplevert, waar ze trots op zijn, maar ook tegen welke hobbels ze aanlopen en hoe ze daarvoor oplossingen zoeken. Zij geven u als lezer een kijkje in de keuken, vertellen wat wel en wat niet werkt en geven praktische tips. [Uit 2016]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Symbiose: vanaf groep 7 kennismaken met voortgezet onderwijs

Voor kwetsbare kinderen is de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs soms extra moeilijk. Het project Symbiose in Midden Kennemerland geeft deze groep de kans om acht weken kennis te maken met het vmbo-beroepsgericht. Seline Kloosterman, directeur/bestuurder a.i. van het samenwerkingsverband Midden Kennermerland, en Ria van Tuinen, opleidingsdirecteur van de Kennemer Praktijkschool zien dat er dankzij Symbiose minder kinderen uitvallen in het voortgezet onderwijs. [Praktijkvoorbeeld uit 2016]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Privacy de juiste afweging maken

Ook het samenwerkingsverband VO Waterland heeft een privacyreglement waarin is vastgelegd hoe de betrokken partijen omgaan met de privacy van leerlingen en ouders. Toch is de privacy met zo’n reglement niet waterdicht te regelen, weet directeur Marianne van Zanten. Welke privacyvraagstukken spelen een rol? En hoe gaat het samenwerkingsverband VO Waterland daarmee om? [Praktijkvoorbeeld uit 2016]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Ouders als bondgenoten

Samen met de ouders leidt Praktijkschool Apeldoorn de leerlingen toe naar een passende vervolgplek, meestal op de arbeidsmarkt en in een aantal gevallen in het mbo. Dat betekent dat de groepsleraren intensief contact hebben met de ouders, zeker in de laatste fase als de leerlingen uitstromen. Ischa Brentjens en Ralf Loeven, beiden groepsleraren van een uitstroomgroep, vertellen waarom dit zo belangrijk is, hoe het contact met ouders gestalte krijgt en wat erbij komt kijken. [Praktijkvoorbeeld uit 2016]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Werken met ondersteuningsteams

Voor het Corlaer College in Nijkerk (vmbo,havo,vwo) was de invoering van de wet Passend Onderwijs aanleiding om de ondersteuningsstructuur in de school anders in te richten. De kern: twee ondersteuningsteams vormen, die mentoren, docenten en oop’ers bijstaan en adviseren bij de begeleiding van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. De twee zorgcoördinatoren van de school, Hannah Pool (vmbo) en Klaas Hoekstra (havo, vwo) vertellen over de inrichting van de structuur en over de bevindingen. [Praktijkvoorbeeld uit 2016]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Warme overdracht PO – VO

De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van kinderen. Zowel de invoering van passend onderwijs als de nieuwe regelgeving rondom de overgang van primair naar voortgezet onderwijs vragen opnieuw extra aandacht voor deze overgang. In regio Eemland wordt al langere tijd gewerkt aan continue verbetering van de overgangsprocedure BaO-VO.

po vo
Praktijkvoorbeelden
Multidisciplinair overleg Zuid-Kennemerland

Het samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland zet multidisciplinair overleg (MDO) tussen ouders, leerlingen en school in voor passend onderwijs. [Praktijkvoorbeeld uit 2016]

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video