In en om de school

Praktijkvoorbeelden

Waar bent u naar op zoek?

Filter op onderwerp
po vo so
Praktijkvoorbeelden
Op weg naar inclusief onderwijs

De ontwikkeling van een inclusievere onderwijspraktijk is een voortdurende inspanning om tegemoet te komen aan de (on)mogelijkheden, talenten en achtergronden van álle leerlingen. Dit is de overtuiging van onderzoeker en hogeschooldocent Hans Schuman. In het artikel uit het VO-magazine is hij aan het woord in de context van een succesvol praktijkverhaal van Jean Paul Beekman over de plusklas op het Amsterdamse Spinoza Lyceum.

po vo
Praktijkvoorbeelden
Verrassend Passend – Special samenwerking kinderopvang en onderwijs

In deze editie van Verrassend Passend zijn zes praktijkvoorbeelden van samenwerkingen tussen onderwijs en opvang beschreven. | 2021

po vo
Praktijkvoorbeelden
De meerwaarde van kindcentrum De Schilden

Dat onderwijs, opvang en zorg onder één dak zitten, werpt in kindcentrum De Schilden in Den Dolder steeds meer vruchten af. De samenwerking leidt er niet alleen toe dat de overgang van opvang naar school voor kinderen vloeiend verloopt, maar ook dat kinderen op een laagdrempelige manier de juiste zorg en ondersteuning krijgen. | 2021

po vo
Praktijkvoorbeelden
De peuter-kleutergroep als waardevol tussenstation

Dat de overgang naar groep 1 stressloos en vloeiend verloopt, hebben de kinderen van de opvanggroepen van Kindcentrum Samenwijs Willibrordus in Diessen te danken aan de ‘peuter-kleutergroep’, waar ze goed worden voorbereid op deze stap. | 2021

po vo
Praktijkvoorbeelden
De Thuiskamer: veilig en prikkelarm

Nu er in Kindcentrum Christoffel in Tilburg een Thuiskamer is, lukt het kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften beter om het basisprogramma in de reguliere groep te volgen. Kinderen starten en eindigen de dag in de Thuiskamer en kunnen er terecht tijdens de tussenschoolse opvang. Maar ook onder schooltijd gebeurt er van alles in de Thuiskamer. | 2021

po vo
Praktijkvoorbeelden
Via de startklas naar een reguliere, thuisnabije school

In Zuid-Limburg kunnen 4-jarige kinderen met extra ondersteuningsbehoeften terecht in een van de negen zogenoemde ‘startklassen’. Inzet is dat deze kleuters, dankzij de interprofessionele inzet van onderwijs en jeugdzorg, binnen een jaar doorstromen naar een reguliere, thuisnabije basisschool. | 2021

po vo
Praktijkvoorbeelden
De KoZa-groep: Brug tussen voorschool en basisonderwijs

Op Goeree-Overflakkee hebben het onderwijs en de gemeente de handen ineen geslagen: kleuters met onderwijs-zorgbehoeften kunnen terecht in de zogenoemde KoZa-groep. Inzet: kinderen krijgen thuisnabij adequate ondersteuning, zodat ze binnen een jaar kunnen uitstromen naar een passende plek in het onderwijs. | 2021

po vo
Praktijkvoorbeelden
Hoge verwachtingen van het Kans!overleg

Zo vroeg mogelijk de juiste ondersteuning inzetten. Dat beoogt het zogenoemde Kans!overleg dat samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO vanaf schooljaar 2020-2021 organiseert voor onder andere peuters met extra ondersteuningsbehoeften. | 2021

po vo
Praktijkvoorbeelden
Filmpje samenwerken met leerplicht

Tijdens de lockdown ontstond er veel zorg over kwetsbare leerlingen die ‘onder de radar verdwenen’. Zij haakten vaak niet aan op het online onderwijsaanbod, en leken af te haken. Toen was de vraag wie dit zou oppakken; leerplicht, wijkteams, school? Leerplicht Hilversum heeft in de coronaperiode een andere pet opgezet en hebben ambtenaren getraind om gesprekken aan de deur of in de hal te voeren. | 2020

po vo
Praktijkvoorbeelden
Filmpje afstandsonderwijs

Er veel aandacht voor het afstandsonderwijs. Het heeft een grote vlucht genomen nu afstandsonderwijs voor alle leerlingen ’noodgedwongen’ het ‘nieuwe normaal’ geworden is. Maar is afstandsonderwijs een oplossing voor iedereen. Een doorkijkje krijgen we hier, waarin Margo en Sonny laten zien wat afstandsonderwijs in de praktijk betekent. | 2020

po vo
Praktijkvoorbeelden
Filmpje noodopvang: samenwerken van onderwijs en jeugdhulp

In deze film zien we hoe leerplicht contact houdt steun geeft bij de noodopvang. We kijken mee met Altra in Amsterdam Noord en met het OPDC in Hilversum. De film laat zien hoe belangrijk het voor leerlingen is om een vaste plek te hebben waar ze dagelijks terecht kunnen. Zeker wanneer er van alles in hun omgeving aan de hand is. | 2020

po vo
Praktijkvoorbeelden
THINK maakt jongeren sterker

Jongeren sterker maken door ze in de klas gelegenheid te geven om te praten over de grote en kleine dingen die ze in het leven tegenkomen. Dat is in een notendop wat het lesprogramma ‘THINK op school4’ beoogt. TalentStad in Zwolle is een van de scholen die het lesprogramma uitvoert. We praten erover met Nadia Laroes, coördinator van THINK, en Puck Eelderink, lerares Engels die vanaf het begin betrokken is bij het project en die de THINK-activiteiten op de school coördineert.| 2019

po vo
Praktijkvoorbeelden
"Deze jongeren zien groeien is het mooiste dat er is"

Op het Schoonhovens College volgen twaalf leerlingen met een extra ondersteuningsvraag kleinschalig, passend en thuisnabij onderwijs in de ‘leerroute plus’, kortweg de plusklas genoemd. Voorwaarde voor een plaats in de plusklas is dat de leerling een TLV heeft en in staat is om een vmbo b/k diploma te halen. De plusklas wordt gerund door een klein team van vier docenten3. Drie van hen werken van het begin af aan in de plusklas en vertellen wat er zoal komt kijken bij dit werk: Petra de Bruijn, Nick van de Wiel en Gerard Heppenhuis.| 2019

po vo
Praktijkvoorbeelden
“In de eerste plaats moet je jezelf zijn”

Op welke basisschool in Den Bosch je ook zit, in groep 6 ga je aan de slag met je eigen weerbaarheid. Want in het kader van het preventiebeleid van de gemeente Den Bosch wordt op alle basisscholen de weerbaarheidstraining WIsH1 gegeven. Zo ook op basisschool De Duizendpoot, waar de leerkrachten Lonneke Reinewald en Gerrie van Hassel, beiden geschoolde WIsH-trainers, de training al jaren geven. | 2019

po vo
Praktijkvoorbeelden
VOX: Talenten, niveaus en vakken mixen

Wat drie jaar geleden is begonnen als een pilot met 21 leerlingen, is inmiddels uitgegroeid tot het VOX College dat een kleine 200 leerlingen telt. In deze school zitten leerlingen van verschillende niveaus bij elkaar in de groep en wordt de leerstof in projecten aangeboden. Leraar maatschappijleer en onderwijspionier Bas Huijbers is een van de grondleggers van VOX.|2019

po vo
Praktijkvoorbeelden
Samen met jongerenwerk zorgen dat leerlingen zich optimaal ontwikkelen

Het is topsport om als docent te werken bij een OPDC, vindt Hiske Zweers, docentencoach en docent bij het OPDC Utrecht. Maar ze zou niet anders willen. Het werk van de docenten van OPDC Utrecht wordt onder andere ondersteund door nauwe samenwerking met jongerenwerkers van JoU. Youssef Hazzout is één van hen. Samen spannen docenten en jongerenwerkers zich ervoor in dat de jongeren zich optimaal ontwikkelen en uitstromen naar een reguliere school of werk.|2019

po vo
Praktijkvoorbeelden
Lesgeven aan hoogbegaafde leerlingen

Montessorischool Griffensteyn in Zeist is één van de zes basisscholen van WereldKidz waar kinderen met een hoog IQ vanaf groep 4 terechtkunnen in de topklas. Hier krijgen ze voltijd onderwijs dat is afgestemd op hun specifieke onderwijs- en begeleidingsbehoeften. Van leerkrachten vereist dat specifieke kennis en vaardigheden, blijkt uit een gesprek met Ingrid Zwart en Heidi de Vries. Zwart gaf vorig jaar les in de middenbouwtopklas en werd ondersteund door De Vries, die meer ervaring heeft binnen de topklassen van WereldKidz.|2019

po vo
Praktijkvoorbeelden
Verrassend Passend Leraar centraal

Het zijn de leraren die passend onderwijs in de school gestalte geven. Vaak in samenwerking met andere professionals, zoals jongerenwerkers of jeugdhulpverleners. In deze special van Verrassend Passend mooie voorbeelden uit primair en voortgezet onderwijs. Wat daarin opvalt is de drive, de bevlogenheid van leraren om zich in te zetten voor leerlingen die extra ondersteuningsbehoeften hebben. Dat vraagt veel van deze leraren, maar een veelgehoord geluid is: ‘Ik zou niet anders willen!’ | 2019

po vo
Praktijkvoorbeelden
De overgang po-vo: in groep 6 beginnen

Ze trekken samen op om de overgang van primair naar voortgezet onderwijs voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften zo goed mogelijk te laten verlopen: Manon de Groot, werkzaam bij samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO en Hannie Smolders, die bij het gelijknamige samenwerkingsverband VO werkt. Samen met scholen hebben zij de afgelopen jaren een aanpak ontwikkeld. Vroeg beginnen is de kern. [Praktijkvoorbeeld uit 2018]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Basisondersteuning verbeteren op basis van audits

Werken aan de kwaliteitsverbetering van passend onderwijs en leren van elkaar. Met die intenties voeren de vo-scholen van samenwerkingsverband Stichting Leerlingenzorg Noordwest Veluwe interne audits bij elkaar uit. Gert van de Kamp en Karel Geurts zijn als voorzitter en secretaris de twee vaste leden van de auditcommissie. Van de Kamp is directeur van het samenwerkingsverband. Geurts is beleidsmedewerker bij Stichting Speciaal Onderwijs Midden Nederland en heeft veel auditervaring. [Praktijkvoorbeeld uit 2018]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Gevarieerde opbrengsten leergang passend onderwijs

Sinds de invoering van passend onderwijs (2014), kunnen docenten van de zes deelscholen van de Winkler Prins in Veendam, intern de leergang Passend onderwijs volgen. De cursus is ontwikkeld en wordt verzorgd door Aaldrik Pot, directeur van de stafdienst leerlingbegeleiding, en gedragsdeskundige Jorin Kuipers. De leergang levert meer op dan alleen kennis over passend onderwijs, zo blijkt uit een gesprek met Pot en Kuipers. [Praktijkvoorbeeld uit 2018]

po vo
Praktijkvoorbeelden
In een oogopslag een beeld van de leerling

Op het IJsselcollege in Capelle aan den IJssel is de afgelopen jaren een werkzame ondersteuningsstructuur opgebouwd. Korte lijnen bevorderen dat leerlingen zo snel mogelijk de benodigde ondersteuning krijgen. Om de docenten te helpen om in de klas zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van leerlingen, is dit schooljaar het zogenoemde ‘groepsoverzicht’ geïntroduceerd. Nanda Verburg, ondersteuningscoördinator van de school, vertelt erover. [Praktijkvoorbeeld uit 2018]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Special: Verrassend Passend special in en om de school

Op allerlei niveaus werken mensen met hart en ziel aan passend onderwijs, maar uiteindelijk gaat het er om wat er gebeurt in de school en in de klas. In deze nieuwe uitgave van de reeks Verrassend Passend zijn een aantal mooie voorbeelden van deze complexe opdracht van passend onderwijs verzameld.

po vo
Praktijkvoorbeelden
Geen brugklas? Deze scholen kwamen zelf met een oplossing

Voor de ene leerling is het eerder duidelijk waar hij of zij in het voortgezet onderwijs het best op zijn of haar plaats is dan voor de andere leerling. Voor leerlingen van wie het advies schommelt tussen praktijkonderwijs en vmbo werken scholen steeds vaker met een schakelklas. [Praktijkvoorbeeld uit 2017]
Lees meer

vo
Praktijkvoorbeelden
Kleinere havo/vwo-klas tegen te veel prikkels

Leerlingen met een vorm van autisme hebben behoefte aan structuur. Maar sommigen kregen nog te veel prikkels in een klas met 24 leerlingen. Daarom startten scholengemeenschap Singelland en RENN4 dit jaar het Matrix Lyceum. Hier krijgen maximaal tien havo/vwo-leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte in de onderbouw volgens het normale rooster les. Het enige verschil: alleen praktijklessen als biologie en sport zijn op de grotere locatie. De overige lessen zijn in het kleine leslokaal. [Praktijkvoorbeeld uit 2017]
Lees meer

po vo
Praktijkvoorbeelden
‘Zorg dat alle scholen expertise hebben over (hoog)begaafdheid’

(Hoog)begaafdheid is geen vast onderdeel van het curriculum van de lerarenopleidingen. Ook beschikken niet alle scholen over laagdrempelig gespecialiseerde kennis op dit gebied. Dat zou wel het geval moeten zijn, vindt Desirée Houkema. Zij is projectleider (Hoog)begaafdheid en Passend Onderwijs bij het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO).
[Praktijkvoorbeeld uit 2018] Lees meer

po vo
Praktijkvoorbeelden
Sporten op je eigen niveau dankzij Special Heroes: ‘Ieder kind kan een held zijn’

Meedoen aan de paralympische spelen? Dat is misschien niet voor elk kind weggelegd, maar dankzij Stichting Special Heroes Nederland is lekker kunnen sporten op je eigen niveau dat wel. Special Heroes ontwikkelde stimuleringsprogramma’s voor leerlingen in het speciaal onderwijs, zodat kinderen en jongeren met een beperking kunnen ervaren hoe leuk sport, maar ook kunst en cultuur kunnen zijn. ‘Ze krijgen de kans nieuwe dingen te proberen en ontwikkelen zelfvertrouwen.’ [Praktijkvoorbeeld uit 2018]
Lees meer

vo
Praktijkvoorbeelden
Op Sprengeloo in Apeldoorn leer je door te dóen!

Sprengeloo is een school voor vmbo en mavo X-tra in Apeldoorn. In vijf jaar tijd groeide de school van 550 naar bijna duizend leerlingen. Wat veroorzaakte deze groei en hoe waarborgt de school de kwaliteit van onderwijs en begeleiding met bijna twee keer zoveel leerlingen? Directeur Gerjan van Dijken vertelt. [Praktijkvoorbeeld uit 2018]
Lees meer

po vo
Praktijkvoorbeelden
Getting it right for every child: Leren van Schotland

‘Getting it right for every child’. Onder deze slogan werd in 2004 in Schotland een nieuwe ambitie neergelegd. Sinds 2014 is het ook onderdeel van de wetgeving voor alle maatregelen en beleid rond kinderen. Het Schotse onderwijs is bijvoorbeeld zoveel mogelijk gebaseerd op het vormen van een inclusieve omgeving voor alle kinderen. Daarnaast zet Schotland in op een gemeenschappelijke cultuur en taal. Voor ouders, jongeren en professionals. [Praktijkvoorbeeld uit 2018]
Lees meer

vo
Praktijkvoorbeelden
Succeservaringen op je eigen niveau op Accrete

Ze hadden al een succesvolle plusklas, maar leerlingen die beter met hun handen leren dan uit boeken vielen nog steeds buiten de boot. Speciaal voor hen ontwikkelde Accrete een praktijkklas, die ze laat proeven van de toekomst. [Praktijkvoorbeeld uit 2018]
Lees meer

po vo
Praktijkvoorbeelden
Verrassend Passend 2

Dit is de opvolger van de succesvolle uitgave Verrassend Passend. In dit boek vertellen medewerkers van swv-en en scholen (po, vo en (v)so), ouders, gemeenten en medewerkers jeugdzorg openhartig over de manier waarop zij bezig zijn met passend onderwijs.

po vo
Praktijkvoorbeelden
Goed beslagen ten ijs naar het vervolgonderwijs

Uit overheidsonderzoek bleek een paar jaar geleden dat veel leerlingen met een functiebeperking vastlopen in het hbo en op de universiteit. De Monnikskap in Nijmegen, een van de weinige havo- en vwo-scholen voor kinderen met een lichamelijke beperking of een langdurige ziekte, besloot daar iets aan te doen. Ingrid Kerkman, begeleider passend onderwijs, vertelt over de Toekomstmodule die de school heeft ontwikkeld. [Praktijkvoorbeeld uit 2017]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Alles draait om bewustwording

Privacy; je kunt je nooit genoeg bewust zijn van de gevoeligheid van het onderwerp, en dan nóg kun je ongewild iemands privacy schenden. Ellen Derks, orthopedagoog bij het samenwerkingsverband VO Weert, Nederweert en Cranendonck is daar uit hoofde van haar beroep goed van doordrongen: “Je moet je voortdurend bewust zijn van wat je doet en zegt.” [Praktijkvoorbeeld uit 2017]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Versterk de driehoek kind-school-ouders

Investeren in de relatiedriehoek kind – school – ouders loont. Dat geldt voor alle leerlingen, en zeker voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften, zo is de ervaring van Hiltje Rookmaker, rector van de Leon van Gelderschool in Groningen. “Ons ouderbeleid geldt voor alle leerlingen, want ieder kind heeft recht op passend onderwijs.” [Praktijkvoorbeeld uit 2017]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Passend onderwijs in de 'anders-leren klas'

Maatwerk en differentiatie. Als we passend onderwijs willen realiseren, zijn dit onmisbare elementen in ons onderwijs, zo is de redenering op het ds. Pierson College. Daarom heeft de school proeftuinen ingericht, waar docenten samen met leerlingen een nieuwe aanpak ontwikkelen. De ‘Anders leren-klas’ is één van de proeftuinen. Willeke Rijkers, afdelingsleider van de brugklassen, vertelt over de aanpak. [Praktijkvoorbeeld uit 2017]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Voor iedereen een plaats onder de zon

De Korenaar in Eindhoven is een school voor gewoon, regulier basisonderwijs, die zich onderscheidt door een visie die zó gewoon is, dat ze weer bijzonder wordt. Het is namelijk een school voor alle kinderen uit de buurt. Maar dan ook allemaal. Portret van een inclusieve school. [Praktijkvoorbeeld uit 2017]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Samenwerken aan talentontwikkeling

Jong talent ondersteunen en stimuleren. Met dat doel hebben ruim veertig organisaties in Leiden en omgeving de handen ineen geslagen. Onder de naam ‘De Leidse Aanpak voor Talentontwikkeling’ werken de partners samen en wisselen zij kennis en expertise uit. Projectleider Lineke van Tricht vertelt over de activiteiten en de verworvenheden van ‘De Leidse Aanpak’. [Praktijkvoorbeeld uit 2017]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Helder voor autisme

In Eindhoven staat een school die is toegerust voor een heel speciale doelgroep: kinderen met autisme. Al ver voor het tijdperk van passend onderwijs werkten gemeente en schoolbesturen hier eendrachtig samen om een voorziening voor deze kinderen te creëren. Een van de twee moeders van het succes ‘Pleinschool Helder’ is Ingrid van Eijndhoven – what’s in a name? [Praktijkvoorbeeld uit 2017]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Co-teaching - beter omgaan met diversiteit

Passend onderwijs is erbij gebaat als meerdere onderwijsprofessionals intensief met elkaar samenwerken in de klas. Althans, als die samenwerking aan bepaalde eisen voldoet. Dat betoogt Dian Fluijt, die gespecialiseerd is op het gebied van co-teaching. Fluijt is docent bij het Seminarium voor Orthopedagogiek en lid van het lectoraat ‘Normatieve Professionalisering’ van Hogeschool Utrecht. Daarnaast is zij eigenaar van ‘De OnderwijsMENSen’. Wat is co-teaching? En waarom draagt het bij aan passend onderwijs? [Praktijkvoorbeeld uit 2017]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Passend onderwijs vraagt om innovatief leiderschap

Passend onderwijs biedt ruimte om met elkaar nieuwe vormen van samenwerken, onderwijs en ondersteuningsvormen in te richten. Dit is een kans en een uitdaging. Om sommige leerlingen een passende plek te kunnen bieden, moeten soms oude structuren los worden gelaten en creatieve oplossingen worden gevonden. Dit vraagt om innovatief leiderschap. Hoe geef je als schoolbestuurder en schoolleider hier vorm aan? Tijdens het VO-congres op 30 maart 2017, Leidinggeven aan verandering, vertelden Ingrid van Eijndhoven, vestigingsdirecteur op het Antoon Schellenscollege en Pleinschool Helder, en Jan Kloosterman, directeur zorg op Jacobus Fruytier Scholengemeenschap, hoe innovatief leiderschap kan helpen bij het vinden van een passende onderwijsplek voor alle leerlingen. [Praktijkvoorbeeld uit 2017]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Boek 'Verrassend passend'

In dit boek vertellen medewerkers van swv-en en scholen uit alle windstreken openhartig over de manier waarop zij bezig zijn met passend onderwijs, wat dat oplevert, waar ze trots op zijn, maar ook tegen welke hobbels ze aanlopen en hoe ze daarvoor oplossingen zoeken. Zij geven u als lezer een kijkje in de keuken, vertellen wat wel en wat niet werkt en geven praktische tips. [Uit 2016]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Symbiose: vanaf groep 7 kennismaken met voortgezet onderwijs

Voor kwetsbare kinderen is de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs soms extra moeilijk. Het project Symbiose in Midden Kennemerland geeft deze groep de kans om acht weken kennis te maken met het vmbo-beroepsgericht. Seline Kloosterman, directeur/bestuurder a.i. van het samenwerkingsverband Midden Kennermerland, en Ria van Tuinen, opleidingsdirecteur van de Kennemer Praktijkschool zien dat er dankzij Symbiose minder kinderen uitvallen in het voortgezet onderwijs. [Praktijkvoorbeeld uit 2016]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Privacy de juiste afweging maken

Ook het samenwerkingsverband VO Waterland heeft een privacyreglement waarin is vastgelegd hoe de betrokken partijen omgaan met de privacy van leerlingen en ouders. Toch is de privacy met zo’n reglement niet waterdicht te regelen, weet directeur Marianne van Zanten. Welke privacyvraagstukken spelen een rol? En hoe gaat het samenwerkingsverband VO Waterland daarmee om? [Praktijkvoorbeeld uit 2016]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Ouders als bondgenoten

Samen met de ouders leidt Praktijkschool Apeldoorn de leerlingen toe naar een passende vervolgplek, meestal op de arbeidsmarkt en in een aantal gevallen in het mbo. Dat betekent dat de groepsleraren intensief contact hebben met de ouders, zeker in de laatste fase als de leerlingen uitstromen. Ischa Brentjens en Ralf Loeven, beiden groepsleraren van een uitstroomgroep, vertellen waarom dit zo belangrijk is, hoe het contact met ouders gestalte krijgt en wat erbij komt kijken. [Praktijkvoorbeeld uit 2016]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Werken met ondersteuningsteams

Voor het Corlaer College in Nijkerk (vmbo,havo,vwo) was de invoering van de wet Passend Onderwijs aanleiding om de ondersteuningsstructuur in de school anders in te richten. De kern: twee ondersteuningsteams vormen, die mentoren, docenten en oop’ers bijstaan en adviseren bij de begeleiding van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. De twee zorgcoördinatoren van de school, Hannah Pool (vmbo) en Klaas Hoekstra (havo, vwo) vertellen over de inrichting van de structuur en over de bevindingen. [Praktijkvoorbeeld uit 2016]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Warme overdracht PO – VO

De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van kinderen. Zowel de invoering van passend onderwijs als de nieuwe regelgeving rondom de overgang van primair naar voortgezet onderwijs vragen opnieuw extra aandacht voor deze overgang. In regio Eemland wordt al langere tijd gewerkt aan continue verbetering van de overgangsprocedure BaO-VO.

po vo
Praktijkvoorbeelden
Multidisciplinair overleg Zuid-Kennemerland

Het samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland zet multidisciplinair overleg (MDO) tussen ouders, leerlingen en school in voor passend onderwijs. [Praktijkvoorbeeld uit 2016]

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video