Governance

Praktijkvoorbeelden

Waar bent u naar op zoek?

po vo
Praktijkvoorbeelden
Verrassend Passend 2

Dit is de opvolger van de succesvolle uitgave Verrassend Passend. In dit boek vertellen medewerkers van swv-en en scholen (po, vo en (v)so), ouders, gemeenten en medewerkers jeugdzorg openhartig over de manier waarop zij bezig zijn met passend onderwijs.

po vo
Praktijkvoorbeelden
Hier en nu is het one tier model passend

‘Vertrouwen in de toekomst’ is de titel van het regeerakkoord van Rutte-III. Een onverdachte leus, zou je zeggen, maar in het samenwerkingsverband VO Zuid-Utrecht heeft men er niet veel mee op. Want volgens hen is het pleidooi van de regering voor een governancemodel met onafhankelijk toezicht niet met dat ‘vertrouwen’ te rijmen. Vandaar dat hier vol overtuiging is gekozen voor het one tier-model. “In deze fase is dat model voor ons passend.” [Praktijkvoorbeeld uit 2018]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Toezichtkader geeft richting en houvast

Het bestuur van samenwerkingsverband Sterk VO (Utrecht en Stichtse Vecht) ziet het als een gezamenlijke maatschappelijke opdracht om ervoor te zorgen dat ieder kind in de regio passend onderwijs krijgt. Het belang van ouders en kinderen staat voorop. Om dat te waarborgen zijn de rol en verantwoordelijkheden van zowel het bestuur als van de directeur vastgelegd in een toezichtkader. En dat werkt, vinden directeur Ank Jeurissen en bestuurslid Kees de Bruin. [Praktijkvoorbeeld uit 2018]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Strikte scheiding in Rotterdam

Waar de meeste samenwerkingsverbanden worstelen met de nieuwe eisen die de wet aan goed toezicht stelt, heeft men daarop in Rotterdam al een voorschot genomen. Bij het samenwerkingsverband Koers VO zijn bestuur en toezicht strikt van elkaar gescheiden, belangenverstrengeling komt niet in het woordenboek voor. Openheid en transparantie daarentegen wel. [Praktijkvoorbeeld uit 2018]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Onafhankelijk toezicht; voorlopig de beste optie

Dat samenwerkingsverband Portvolio in de regio Tilburg heeft gekozen voor het schoolmodel, betekent onder meer dat de verantwoordelijkheid voor passend onderwijs zo laag mogelijk in de organisatie is belegd. Het scholenoverleg speelt in de governancestructuur dan ook een belangrijke rol. Hub Quaedflieg (coördinator), Dave Ensberg (bestuursvoorzitter) en Peter Nouwens (voorzitter RvT) bespreken de mitsen en maren van hun governancemodel. [Praktijkvoorbeeld uit 2018]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Onafhankelijke toezichthouder is een goede waakhond

Het bestuur van het samenwerkingsverband VOVSO Nijmegen e.o. heeft een toezichthoudende rol. Dat het algemeen belang van het samenwerkingsverband hierbij voorop staat, wordt bewaakt door Henk Beerten, de onafhankelijke voorzitter van het bestuur. Hoe werkt dat? En is onafhankelijke beleidsvorming daarmee voldoende gegarandeerd? We praten erover met de voorzitter, en met Jeroen Rood en Berni Drop, respectievelijk directeur en lid van het bestuur van het samenwerkingsverband. [Praktijkvoorbeeld uit 2018]

po vo
Praktijkvoorbeelden
In overeenstemming met de wet

In het landschap van samenwerkingsverbanden neemt het Reformatorisch Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs een bijzondere positie in. Letterlijk bijzonder vanwege de denominatie, maar nog meer vanwege de landelijke spreiding van de aangesloten scholen. Het governancemodel van ‘RefSVO’ is ook al bijzonder: een onafhankelijke directeurbestuurder, een dito Raad van Toezicht en een algemene ledenvergadering. Geheel in overeenstemming met de eisen die de wet stelt. [Praktijkvoorbeeld uit 2018]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Beter toezicht houden dankzij directeuren collectief

Ja, er spelen zeker ‘pettenkwesties’ in het samenwerkingsverband VO Gelderse Vallei, waar het bestuur een toezichthoudende rol vervult. Toch zijn Maartje Krüse en Antoinette Marissink, respectievelijk directeur en voorzitter van het bestuur van het samenwerkingsverband, overwegend positief over de werkzaamheid van hun model. Dat is vooral te danken aan de cultuur in het samenwerkingsverband en het zogenoemde ‘directeurencollectief’. [Praktijkvoorbeeld uit 2018]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Minder distantie en meer betrokkenheid

In Dordrecht en omgeving werken po en vo in één verband eendrachtig samen aan passend onderwijs. En niet alleen daarin is het samenwerkingsverband uniek. In de korte tijd van zijn bestaan is het al ingrijpend veranderd van governancemodel. Een kwestie van doorontwikkelen, vinden de verantwoordelijke bestuurders: van het creëren van een zo groot mogelijke betrokkenheid bij een zo groot mogelijke distantie. [Praktijkvoorbeeld uit 2018]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Verrassend Passend special Governance

Samenwerkingsverbanden kiezen voor verschillende governancemodellen. De praktijkvoorbeelden in deze publicatie zijn niet alleen illustratief voor de verschillende opvattingen over deze kwestie, maar ook voor de diversiteit aan governancemodellen die samenwerkingsverbanden hebben omarmd. Dat maakt deze publicatie tot een leerzaam document: kennisnemen van wat anderen vinden en hoe anderen het doen, is immers: leren van elkaar. [Praktijkvoorbeeld uit 2018]

po vo
Praktijkvoorbeelden
Boek 'Verrassend passend'

In dit boek vertellen medewerkers van swv-en en scholen uit alle windstreken openhartig over de manier waarop zij bezig zijn met passend onderwijs, wat dat oplevert, waar ze trots op zijn, maar ook tegen welke hobbels ze aanlopen en hoe ze daarvoor oplossingen zoeken. Zij geven u als lezer een kijkje in de keuken, vertellen wat wel en wat niet werkt en geven praktische tips. [Uit 2016]

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video