Praktijkvoorbeelden bijeenkomst 13 november samenwerking vo-vso

VSO De Zwaai en VO Singelland geven samen in Drachten regulier havo-/vwo-onderwijs aan leerlingen met een ondersteuningsbehoefte die uitstijgt boven de mogelijkheden die in de reguliere structuurklassen van Singelland al geboden kon worden. VSO levert de groepsleerkracht en de gedragsdeskundige; VO de vakdocenten. “VSO aan de achterkant”, voor de financiering; “VO aan de voorkant”, voor de beleving van de leerlingen en het les- en examenprogramma.
Er is bewust niet gekozen voor een klas in de school, waar leerlingen een uitzondering zouden vormen. Vooralsnog duurt het project twee jaar, voor een belangrijk deel gefinancierd door ontwikkelingssubsidie van het Samenwerkingsverband Zuid-Oost Friesland. Teuny Bosma (teamleider) en Rosanne Flokstra (gedragsdeskundige) vertellen over hun praktijk van de afgelopen maanden en de mogelijkheden en barrières die zij voor zich zien.

Het Twents Carmel College, een VO-school met een specifiek profiel, uitgevoerd in de maatwerkklas. De maatwerkklas is tot stand gekomen door de bundeling van expertise van het VSO (Attendiz) en het regulier VO (Twents Carmel College).
Niet alleen de leerlingen die ingestroomd zijn vanuit het VSO maar ook andere leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen gebruik maken van de maatwerkklas.
Marjan klein Rot (regulier VO) en Jan van der Wel (speciaal onderwijs) laten u zien hoe de maatwerkklas tot stand is gekomen.

In Schoonhoven staan twee VO-scholen. Op beide scholen zitten leerlingen uit Krimpenerwaard, Lopikerwaard en Molenwaard (dit is aan de andere kant van de rivier de Lek). Als een leerling wordt verwezen naar het VSO dan betekent dit een grotere reisafstand voor de leerling, namelijk circa 20 km naar Gouda of Rotterdam of circa 40 km naar Alphen aan den Rijn. De groep met de grootste reisafstand zijn de leerlingen met schoolniveau vmbo-basis/kader. Dit is lastig voor de leerlingen en hun ouders, en doet onvoldoende recht aan het uitgangspunt om thuisnabij gericht onderwijs te realiseren. Daardoor is de vraag ontstaan of er in Schoonhoven toch een vorm van speciale lesplaatsen vormgegeven kan worden. De beide VO-scholen, het VSO, de gemeente en het samenwerkingsverband V(S)O zitten aan tafel om deze vraag uit te werken. Inmiddels wordt er gewerkt aan een concreet voorstel voor een ‘Leerroute plus’ op één van de VO-scholen, in samenwerking met het VSO. Sonja Hardenbol (beleidsmedewerker SWV-VO/VSO-Midden-Holland & Rijnstreek) vertelt u meer hierover.

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video