vo
4 september 2019

Pilot onderbouwklas pro/vmbo: deelnemers kunnen volgend schooljaar opnieuw starten met klas

Combinaties van pro- en vmbo-scholen die vanaf dit schooljaar deelnemen aan de pilot met een gemengde onderbouwklas pro/vmbo, krijgen de kans om volgend schooljaar opnieuw een dergelijke klas in te richten. Zij kunnen zich hier tot en met 30 november 2019 voor aanmelden. Recentelijk is de beleidsregel van de pilot hiertoe aangepast. Daarnaast is de aanmeldprocedure vereenvoudigd wat betreft de benodigde instemming van de medezeggenschapsraad.

Via de pilot kunnen scholen in het praktijkonderwijs samen met vmbo-scholen een gemengde onderbouwklas inrichten voor leerlingen op het grensvlak pro/vmbo. Doel is om leerlingen bij wie aan de start van hun middelbare schoolcarrière nog niet duidelijk is of ze beter op hun plek zijn op het pro of vmbo, maatwerk en kansen te bieden.

Dit schooljaar gaan 29 combinaties van pro- en vmbo-scholen van start met een dergelijke gemengde onderbouwklas. In deze klassen wordt gewerkt aan de kerndoelen van de onderbouw van het vmbo en worden leerlingen voorbereid op de bovenbouw van het vmbo. Zij kunnen onder meer lessen volgen op een vmbo-locatie (maximaal 500 klokuren per jaar) en lessen volgen met vmbo-leerlingen. Leerlingen die dit niveau aankunnen, stromen daarna door naar het vmbo. De andere leerlingen blijven op het praktijkonderwijs.

Om te testen of met de pilot daadwerkelijk de beoogde doelen worden bereikt, is het van belang om de pilot over meerdere jaren uit te voeren. Daarom is nu mogelijk gemaakt dat de al aangewezen scholencombinaties nogmaals – in het schooljaar 2020/2021 – een pro/vbo-onderbouwklas kunnen starten. Scholen kunnen hun aanvraag om opnieuw te starten met een pro/vbo-onderbouwklas indienen tot en met 30 november 2019. Vervolgens wordt op uiterlijk 1 februari 2020 een besluit genomen of scholen opnieuw mogen deelnemen.

Wijziging rond instemming medezeggenschap

Naast bovenstaande wijziging van de beleidsregel, is ook de aanmeldprocedure vereenvoudigd. Eerder gold dat bij een aanvraag een schriftelijk bewijs van instemming van de medezeggenschapsraad van de pro- en vmbo-school en het samenwerkingsverband moest worden toegevoegd. Dit bleek voor veel scholencombinaties lastig te realiseren. Daarom wordt de scholen voortaan enkel gevraagd om schriftelijk bewijs aan te leveren dat de medezeggenschapsraad of de ondernemingsraad is gevraagd om advies met betrekking tot de pro/vbo-onderbouwklas. Het samenwerkingsverband moet nog wel schriftelijk goedkeuring verlenen.


Nieuws 3 juni 2020

Weer naar school

De scholen in het primair onderwijs, het speciaal (voortgezet) onderwijs en de kinderopvangcentra zijn weer gestart. Het voortgezet onderwijs is […]

Meer lezen »

Nieuws 2 juni 2020

Mondelinge staatsexamens kunnen nu toch online, maar voor een beperkte groep leerlingen

Inmiddels zijn de schriftelijke en praktische staatsexamens al een week bezig. Op 6 juni beginnen de mondelinge staatsexamens. Oudervereniging Balans […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video