po vo
12 december 2018

Per 1 januari subsidie aan te vragen voor onderwijs aan hoogbegaafden

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs (po en vo) kunnen van 1 januari t/m 31 maart 2019 subsidie aanvragen om een onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen (verder) te ontwikkelen. De subsidieregeling hiertoe is op 7 december in de Staatscourant gepubliceerd.

Met de subsidie kunnen samenwerkingsverbanden en schoolbesturen een dekkend onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen in de regio opzetten, uitbreiden of bestendigen. De subsidie kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het inzetten van experts op het gebied van hoogbegaafdheid, of het organiseren van een tussenjaar voor slimme leerlingen voor wie de basisschool niet meer voldoende uitdaging biedt maar die nog niet toe zijn aan het vo. Voorwaarde is dat de ondersteuning niet onder de basisondersteuningsvoorzieningen valt.

De subsidieregeling loopt van 1 januari tot en met 31 juli 2023. In totaal is 56 miljoen euro beschikbaar. Het subsidiebedrag dat samenwerkingsverbanden kunnen ontvangen, bedraagt ten hoogste 5,74 euro per ingeschreven leerling en ten hoogste 50% van de totale kosten waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Voor de overige kosten mag geen bijdrage van ouders worden gevraagd.

Aanvragen

Vanaf 1 januari komt op de website dus-i.nl een formulier beschikbaar om de subsidie aan te vragen. De samenwerkingsverbanden moeten hierbij een activiteitenplan en begroting indienen. Een commissie zal de minister adviseren over de aanvragen. De minister verdeelt vervolgens het beschikbare bedrag over de aanvragen waarover de commissie positief heeft geadviseerd.

Alle samenwerkingsverbanden hebben van OCW in november jl. een vooraankondiging ontvangen waarin zij geïnformeerd werden over de regeling, de voorwaarden en de termijnen.

Bekijk de regeling ‘Subsidie begaafde leerlingen po en vo’

Mooie voorbeelden

Enkele mooie voorbeelden van samenwerking worden beschreven in een interview met Desirée Houkema, specialist begaafdheid en talentontwikkeling artikel over de overgang van po naar vo van (Hoog)begaafde leerlingen.

 


Nieuws 17 januari 2019

Nieuw: handreiking onafhankelijk voorzitter van het samenwerkingsverband

Op de algemene ledenvergaderingen van de PO-Raad en VO-raad van november 2018 hebben de leden afgesproken om zich binnen hun […]

Meer lezen »

Nieuws 15 januari 2019

Reminder oproep ‘Staat van de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs’

In april 2019 presenteert de Inspectie van het onderwijs het jaarlijkse rapport ‘Staat van het Onderwijs’ op het gelijknamige congres. […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video