po vo
7 oktober 2021

Peiling ‘overgang PO/VO bij een extra ondersteuningsbehoefte’ voor ouders

Ouders & Onderwijs heeft een peiling openstaan voor ouders. Aan scholen en samenwerkingsverbanden de vraag om deze peiling onder de aandacht te brengen bij ouders.

Dit onderzoek is bedoeld voor ouders van kinderen met extra ondersteuningsbehoefte in groep 7 of 8 of in klas 1 of 2 van het voortgezet onderwijs. Daaronder vallen in ieder geval alle leerlingen op het (voorgezet) speciaal (basis) onderwijs en praktijkschool. Maar ook leerlingen die met een arrangement ondersteuning krijgen op een reguliere school.

Uitkomsten

De uitkomsten gebruikt Ouders & Onderwijs om hun informatie voor ouders met een kind met een extra ondersteuningsbehoefte te verbeteren. Ook gebruiken ze de uitkomsten in projecten en in gesprekken met het onderwijsveld en scholen.

De vragenlijst is via deze website in te vullen en duurt zo’n 10 minuten. Invullen kan tot en met 30 oktober.


Nieuws 19 oktober 2021

Landelijke conferentie ‘Passender en inclusiever!’ door integratie regulier en speciaal onderwijs

In de doorontwikkeling van passend onderwijs naar inclusiever onderwijs betekent de samenwerking of integratie van speciaal en regulier onderwijs een […]

Meer lezen »

Nieuws 15 oktober 2021

Leidraad voor opzetten van ouder- en jeugdsteunpunten

De leidraad ‘Samen bouwen aan ouder- en jeugdsteunpunten’ is verschenen voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs die ouder- en jeugdsteunpunten opzetten. De […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video