po vo
20 september 2018

Passend onderwijs in de begroting OCW

Afgelopen dinsdag was het weer Prinsjesdag. In de gepresenteerde begroting is passend onderwijs op een tweetal plaatsen genoemd. Het kabinet wil stappen zetten om het beleid gericht op passend onderwijs te verbeteren. Het is van belang dat het eigenaarschap voor passend onderwijs wordt gevoeld door leraren en scholen en dat middelen echt in de klas terecht komen. Ouders worden ondersteund in het gesprek met scholen, er komt onafhankelijk toezicht op samenwerkingsverbanden en de combinatie van onderwijs en (zware) zorg wordt gemakkelijker. In vervolg op de afspraken in het regeerakkoord wordt in de begroting melding gemaakt van de plannen van het kabinet om de inspectie discretionaire bevoegdheid te geven om rekening te houden met een hoog aantal zorgleerlingen. In het po is die bevoegdheid het afgelopen jaar al uitgebreid.

Conform eerdere toezeggingen aan de Tweede Kamer wordt een wetsvoorstel voorbereid inzake instemming van de medezeggenschap op hoofdlijnen van de begroting. Ook de invloed van leraren op de vormgeving van passend onderwijs wordt uitgebreid. Leraren krijgen meer inzicht en inspraak in de verdeling van middelen van het samenwerkingsverband. Ook wordt de medezeggenschap op het schoolondersteuningsprofiel en het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband versterkt. Het voorbeeld dat hierbij wordt genoemd, inspraak op groepsgrootte, is wel heel specifiek.

 


Nieuws 17 juni 2019

Voor 15 december aanmelden voor opting out lwoo

Vo-samenwerkingsverbanden kunnen ook in 2020 gebruik maken van opting out lwoo. Daarmee kunnen samenwerkingsverbanden afwijken van de regels voor vaste […]

Meer lezen »

Nieuws 17 juni 2019

Nieuw programma SLO: Passende perspectieven

Passende perspectieven ondersteunt scholen in primair en voortgezet onderwijs bij het vormgeven van een passend taal- en rekenonderwijsaanbod voor leerlingen […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video